Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

 

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μοναδικό στοιχείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένα υποδειγματικά ανθεκτικό εν λειτουργία έργο. Συγκεκριμένα, το Αδριάνειο Υδραγωγείο είναι ένα υπόγειο ρωμαϊκό έργο με νεότερα στοιχεία, που υδρομαστεύει τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και εγκάρσιες ροές στη διαδρομή, από τις πηγές της Πάρνηθας μέχρι το Κολωνάκι. Το συνολικό του μήκος είναι 23,5 χλμ.

Ακόμα, περιλαμβάνει υποδομές που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1860-1930, από τον Δήμο Αθηναίων και από την ΟΥΛΕΝ (2 Δεξαμενές Κολωνακίου, Υπόγεια Δεξαμενή Χαλανδρίου, τμήμα υδραγωγείου «Κυριακού» Πανόρμου – Κολωνάκι) και αξιοποιήθηκε ως βασικό σύστημα υδροδότησης της πρωτεύουσας, μέχρι την κατασκευή του Φράγματος Μαραθώνα, οπότε και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο διασχίζει τους Δήμους Αχαρνών, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων όπου και καταλήγει στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι.

Η δημόσια διαβούλευση, η συμμετοχή καθώς και η τοποθέτηση όλων των εμπλεκόμενων, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση μίας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης ώστε να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, με στόχο το Αδριάνειο Υδραγωγείο να είναι ένα έργο όλων των φορέων. Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασίες, από την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΥΔΑΠ, και τους 8 δήμους που διαπερνά, έως τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Όχι Παίζουμε | UrbanDig Project, η οποία ασχολείται από τον Σεπτέμβριο του 2019 με το Αδριάνειο Υδραγωγείο, και έχει συνενώσει δυνάμεις σε μία κοινή πορεία διάχυσης της φιλοσοφίας του Αδριάνειου Υδραγωγείου, δημιουργώντας την “πλατφόρμα” δράσεων με τίτλο “UrbanDig Αδριάνειο”.

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», συνεργάζεται και με το Κέντρο Ανθεκτικότητας του Atlantic Council, το οποίο θα αναλάβει τη μελέτη του φαινομένου της ζέστης κατά της μήκος της διαδρομής του, αλλά και παραμετροποιήσεων για δράσεις ελέγχου και μετριασμού αυτής, από Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας, αστικής δασοκομίας, κλίματος, οικονομικών, υποδομών και αστικών περιοχών.  

 • Περιόχη Παρέμβασης

  Το συνολικό μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου είναι 23,5 χλμ., με τα επιφανειακά τμήματα να αφορούν:

  • Ρωμαϊκό τμήμα μήκους 3,1 χλμ., από την Πάρνηθα μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό.
  • Κεκλιμένη στοά εισόδου στο Ολυμπιακό Χωριό.
  • 228 ορατούς φανούς (19ου – 20ού αιώνα).
  • Δεξαμενές ΕΥΔΑΠ κατάληξης του υδραγωγείου στο Κολωνάκι.

  Επιπλέον, περιλαμβάνει υποδομές που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1860-1930, από τον Δήμο Αθηναίων και από την ΟΥΛΕΝ (2 Δεξαμενές Κολωνακίου, Υπόγεια Δεξαμενή Χαλανδρίου, τμήμα υδραγωγείου «Κυριακού» Πανόρμου - Κολωνάκι), και αξιοποιήθηκε ως βασικό σύστημα υδροδότησης της πρωτεύουσας, μέχρι την κατασκευή του Φράγματος Μαραθώνα, οπότε και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο διασχίζει τους Δήμους:

  • Αχαρνών 10,7 χλμ., με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την κεκλιμένη στοά εισόδου στο Ολυμπιακό Χωριό.
  • Κηφισιάς 2,1 χλμ.
  • Μεταμόρφωσης 2,5 χλμ.
  • Ηρακλείου 1,7 χλμ.
  • Αμαρουσίου 2,3χλμ.
  • Χαλανδρίου 2,4 χλμ.
  • Φιλοθέης – Ψυχικού 1 χλμ.
  • Αθηναίων 7,2 χλμ. (κατάληξη στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι). 
 • Συνοπτική Παρουσίαση Στρατηγικής

  Βασικός πυρήνας της Στρατηγικής της ΟΧΕ-ΒΑΑ, είναι το Αδριάνειο Υδραγωγείο, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά του, όσο και ως προς την περιβαλλοντική ανάπτυξη, με την έννοια αξιοποίησης των υδάτων του, να καταστεί εκ νέου ένα λειτουργικό έργο που θα μείνει στην ιστορία, με παραπλήσια ή και ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα από την εποχή που ήκμασε και υδροδοτούσε πολλές περιοχές της Αττικής.

   Περιβαλλοντικό πρόσημο

  Κύριο μέλημα της χωρικής ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, μέσα από τη μέγιστη δυνατή άρδευση του υδροφόρου ορίζοντα και την κάλυψη των αναγκών των δήμων, από τους οποίους διέρχεται.

  Η διαχείριση των αγωγών και υδάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ, η οποία και αποτέλεσε πρωτεργάτη κινητοποίησης του έργου, με ώριμες μελέτες και ποικίλες δράσεις σε βάθος χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σήμερα το Αδριάνειο Υδραγωγείο στραγγίζει και οδηγεί στη θάλασσα τουλάχιστον 800.000 κμ./έτος υπόγειου νερού της πόλης, εκτός από τον Δήμο Μεταμόρφωσης που ήδη αξιοποιεί τους υδάτινους πόρους του. Ταυτόχρονα, η συνολική ζήτηση από τους 8 δήμους για την κάλυψη αναγκών στον δημόσιο χώρο, ανέρχεται 854.000 κ.μ./ έτος. Εξάλλου, με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, εκτιμάται ένα συνολικό ετήσιο όφελος για τους δήμους που διαπερνά, της τάξης των 170.000 ευρώ.

  Πολιτιστικά και τουριστικά οφέλη 

  Η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, ως αειφόρο, περιβαλλοντικό έργο πνοής, αναμένεται να αποδώσει, επιπλέον, πολιτιστικά και τουριστικά οφέλη, μετουσιώνοντας την ιστορία του έργου σε βιωματική εμπειρία, και αναδεικνύοντας την κεντρική ζώνη της διαδρομής του με την υιοθέτηση καινοτομιών ως προς το φυσικό περιβάλλον και ως προς την «προβολή και διαχείριση» του προσφερόμενου νέου πολιτιστικού – τουριστικού προϊόντος.

  Επίσης, μελετάται η σύνδεση της κεντρικής ζώνης της διαδρομής του Αδριάνειου Υδραγωγείου, με επιμέρους ζώνες των 8 δήμων, μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση προσβάσιμων διαδρομών σε όλους, πεζή ή και με ποδήλατο, ανάδειξη των δημόσιων ελεύθερων χώρων καθώς και των σημείων με ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού ή και του φυσικού περιβάλλοντος.

 • Πλαίσιο Διαμόρφωσης Συνεργασιών

  Στη διαβούλευση προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες εν συνεχεία θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη της μελέτης για την εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας και του σχεδίου δράσης.

  Στη διαμόρφωση των προτάσεων της προτεινόμενης χωρικής στρατηγικής του Αδριάνειου Υδραγωγείου, προβλέπεται να συμμετέχουν φορείς οι οποίοι έχουν άμεση συνάφεια με την περιοχή παρέμβασης και πλήρη γνώση ως προς τον προσδιορισμό προκλήσεων και αναγκών των περιοχών που διέρχεται, καθώς και οι ίδιοι οι κάτοικοι των Δήμων που διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο.

  Οι βασικοί φορείς είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και συγκεκριμένα οι:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • ΕΥΔΑΠ
  • ΟΑΚΑ
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Δήμος Αθηναίων
  • Δήμος Αχαρνών
  • Δήμος Αμαρουσίου
  • Δήμος Ηρακλείου
  • Δήμος Κηφισιάς
  • Δήμος Μεταμόρφωσης
  • Δήμος Χαλανδρίου
  • Δήμος Ψυχικού-Φιλοθέης

  Σημαντική είναι και η συνδρομή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Ομάδων Δράσης για τον πολιτισμό, κ.λπ. Σημαντικό ρόλο θα παίξει όμως και η τοποθέτηση της κοινωνίας των πολιτών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους κάθε τοπική πρωτοβουλία ειδικότερα όταν πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση σε ευρύτερη τοπική κλίμακα όπως η συγκεκριμένη.  

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr.   Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - Αδριάνειο Υδραγωγείο

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...


DATE OF PUBLICATION
May 9, 2022
COMMENCEMENT DATE
May 16, 2022
ΕXPIRY DATE
Sep 12, 2022
Status
ENTITY
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.

0101
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0202
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

0303
0101

Consultation on the Tourism Strategy

0404
0101

Consultation on the Centre for Creative Economy and Culture

Blog

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Hadrian's Aqueduct – A technical achievement of Ancient Athens

What we do not know about an exemplary resilient project, which continues to operate 1880 years after its construction.

News

Feb 22, 2022
Feb 22, 2022

Hadrian’s Aqueduct

Through the Programme Contract with the Region of Attica, the implementation of the "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" is in full swing.

News

Dec 8, 2021
Dec 8, 2021

Partnership with the Atlantic Council

A collaboration mainly addressing the temperature increase in Attica within the Hadrian’s Aqueduct project.

News

Nov 15, 2021
Nov 15, 2021

Development Organization

The Programme Contract for the provision of services named "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" has been approved between the Region of Attica and "New Metropolitan Attica" Development Organization.

Quick Search

Search below!