Διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5  «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας».

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών και εξειδικευμένων μηχανισμών τόνωσης της δραστηριότητας του τομέα αυτού, μέσω της υλοποίησης Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.


 • Η "δημιουργική βιομηχανία"

  Οι ραγδαίες αλλαγές στις βιομηχανικές διαδικασίες και η εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο κύμα ζήτησης για δημιουργικές ιδέες και ταλέντα. Η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες και πιο ελπιδοφόρες όσον αφορά στην οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, καθώς τοποθετείται στο επιχειρηματικό πλέγμα Πολιτισμού και Τεχνολογίας.

  Σκοπός της ανάπτυξης της δημιουργικής βιομηχανίας, είναι να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους με μια επιχειρηματική ιδέα, μετατρέποντάς την σε μία βιώσιμη και επιτυχημένη επιχείρηση. Η ίδια η διαδικασία της «επώασης» είναι απαραίτητη για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές ιδέες που «επωάζονται» στο μυαλό του δημιουργού τους, μέχρι να ενσωματωθούν σε ένα δημιουργικό έργο ή προϊόν.

  Οι δημιουργικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν δημιουργικότητα, δεξιότητες και ταλέντο που μπορούν να δημιουργήσουν πνευματική ιδιοκτησία. Ενδεικτικοί τομείς δημιουργικής επιχειρηματικότητας: διαφήμιση-επικοινωνία, αρχιτεκτονική, χειροτεχνία και σχεδίαση, έπιπλα, μόδα, οπτικοακουστικά μέσα και παραγωγές, εκπαιδευτικό και ελεύθερο λογισμικό, μουσική, τέχνες του θεάματος και διασκέδαση, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο, εικαστικές τέχνες και αντίκες, συγγραφή και δημοσίευση.

 • Η  Μελέτη

  Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, να χαρτογραφηθούν επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις που υλοποιούνται στην Αττική, είτε από την Περιφέρεια ή από άλλους φορείς, να εξειδικευτούν οι ειδικότεροι στόχοι και η στρατηγική για την ενίσχυση της Δημιουργικής Οικονομίας στην Αττική. Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • 1η Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • 2η Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
  • 3η Κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής.
  • 4η Σχέδιο ανάπτυξης και προσαρμογής του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας στην προτεινόμενη τοποθεσία του Λυσσιατρείου.


  Διαβάστε περισσότερα για την Μελέτη εδώ

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr. 


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - Λυσσιατρείο

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 9, 2022
COMMENCEMENT DATE
May 16, 2022
ΕXPIRY DATE
Sep 12, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.

0101
0101

Consultation on the Tourism Strategy

0202
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

0303
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0404
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

Blog

Apr 11, 2022
Apr 11, 2022

A quarry transformed into an art space

For more than 30 years, Petra’s Theater has been a point of cultural reference in Western Attica.

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

Workshop in the Agricultural University of Athens

Lyssiatreio and “Apolymantirio”, two historical buildings of Attica, at the center of their utilization studies.

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.

News

Mar 9, 2022
Mar 9, 2022

Study for a Regional Labour Market Diagnosis Mechanism

New Metropolitan Attica kick-offs a Study aiming at the organized and technocratic monitoring of Labor Market at a Regional Level.