Τριλογία Αττικής 


Η πολιτιστική διαδρομή Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο
 στην Αττική
.  


Ένα μεγάλο καινοτόμο έργο για την Αττική, με θετικό αντίκτυπο για το σύνολο της χώρας, σχεδιάζεται  από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων Αθηναίων, Ελευσίνας και Λαυρίου, και του Ιδιωτικού Τομέα και αφορά στην «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο».

Η κεντρική ιδέα της Τριλογίας της Αττικής είναι η αναβίωση της ιστορικής ενότητας του τριπόλου Αθήνα – Ελευσίνα – Λαύριο, και η ανάδειξη και προβολή της αρχαίας Αττικής και του ενιαίου χώρου της, σε ένα ελκυστικό, επώνυμο τουριστικό προϊόν. 

 • Λίγα λόγια για το αφήγημα

  Η Αθήνα και το μεγαλείο της στους αρχαίους χρόνους, ήταν η Τριλογία της: Η Ακρόπολη ήταν το διοικητικό, πολιτιστικό αλλά και εμπορικό κέντρο, επειδή είχε και τη σύνδεση με τα Μακρά Τείχη, με το λιμάνι του Πειραιά. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, η Ελευσίνα, η οποία κατά διαστήματα αποτελούσε ίσως το σημαντικότερο Ιερό του αρχαίου κόσμου. Ο αναπτυξιακός, οικονομικός πυλώνας, ήταν το Λαύριο, το οποίο φιλοξενούσε μια από τις δεσπόζουσες, αν όχι τη σημαντικότερη, επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως σε καινοτομία κι εναλλακτικότητα.

  Αυτό που λείπει από την Αττική, για να θεωρείται σημαντικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού, είναι η ικανοποιητική «σύνδεση» των πολιτιστικών πόρων. Με άλλα λόγια, η προσφορά ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων, που θα συνιστούν σημαντικές βιωματικές εμπειρίες. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου έργου λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας μία «πολιτιστική διαδρομή» που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με την Ελευσίνα και το Λαύριο, επιδιώκοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, συνεκτικά με την τοπική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλης της Αττικής. 

 • Οι Στόχοι της Στρατηγικής

  Κεντρική επιδίωξη και φιλοδοξία είναι να γίνει αντιληπτή η Αττική, ως ένας συνολικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού που συγκροτείται από ποικίλους πόλους ενδιαφέροντος. Η βασική στόχευση της Τριλογίας της Αττικής επικεντρώνεται, λοιπόν, σε δυο σημεία:

  • διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την περιφέρεια, συνδέοντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και την Ακρόπολη, με τα αρχαιολογικά αξιοθέατα της Ελευσίνας και του Λαυρίου,
  • επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών, με τον εμπλουτισμό των εμπειριών των επισκεπτών.


  Κάτω από τους γενικούς στόχους της γεωγραφικής διάχυσης και της χρονικής επιμήκυνσης της παραμονής των επισκεπτών, ο σχεδιασμός της Τριλογίας της Αττικής αποσκοπεί στους εξής στόχους:

  • δημιουργία επώνυμου τουριστικού προϊόντος,
  • διαμόρφωση τοπικών πολιτιστικών διαδρομών,
  • ανάδειξη τοπικής φυσιογνωμίας, σε συνδυασμό αρχαίου πολιτισμού και βιομηχανικής κληρονομιάς,
  • τοπική τουριστική ανάπτυξη.


  Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από την αρχή του ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν Πολιτιστικού Τουρισμού, και επομένως η οικοδόμησή του βασίζεται σε 4 διακριτά βήματα:

  1. εξασφάλιση των υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών),
  2. υλοποίηση του marketing plan και σχετικών ψηφιακών δράσεων,
  3. δημιουργία συστάδων για την συμμετοχή της επιχειρηματικότητας,
  4. δημιουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του προγράμματος.


Σκοπός του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027, ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των δράσεων για τη «Τριλογία της Αττικής», θα παίξει ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής ο οποίος συστάθηκε κατόπιν της απόφασης της 22η Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Jun 14, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.
Program
Regional Operational Programme of the Region of Attica (ROP) 2021-2027

0101
0101

Hadrian's Aqueduct

0202
0101

Destination Management Organization

0303
0101

Metropolitan Parks Of Attica

0404
0101

Consultation on the Tourism Strategy

News

Jul 31, 2023
Jul 31, 2023

Gaia Festival – A new, modern and interactive institution comes to Attica

The Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia comes to build an essential "meeting ground" between the land of Attica and its products.

News

Jun 8, 2022
Jun 8, 2022

Teleconference for Attica’s Destination Management Organization

The formation of the roadmap for the establishment of a DMO in Attica, by the Regional Development Organization, New Metropolitan Attica S.A..

News

Jun 3, 2022
Jun 3, 2022

Green Agenda

The Program of Region of Attica’s Development Organization for the Environment.

News

Feb 22, 2022
Feb 22, 2022

Hadrian’s Aqueduct

Through the Programme Contract with the Region of Attica, the implementation of the "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" is in full swing.

News

Dec 8, 2021
Dec 8, 2021

Partnership with the Atlantic Council

A collaboration mainly addressing the temperature increase in Attica within the Hadrian’s Aqueduct project.