Προγραμματική σύμβαση για την «Προκαταρκτική μελέτη του κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου»


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου -εν λειτουργία- στην Ευρώπη αειφόρου έργου της αρχαιότητας.


Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για την Προκαταρκτική Μελέτη του κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου, η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου, στην Ευρώπη, εν λειτουργία αειφόρου έργου της αρχαιότητας, η οποία θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου και την κατάθεση του σχετικού φακέλου ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.


Αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία στην Ευρώπη, αειφόρο έργο της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και τεχνική του αρτιότητα, όπως και την οικονομική και κοινωνική του σημασία, διαχρονικά. Η Προκαταρκτική Μελέτη που εκπονεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική, διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • Εντοπισμός του αναπτυξιακού πλεονεκτήματος του Αδριάνειου Υδραγωγείου και των ειδικών διαλειτουργιών μεταξύ των 8 δήμων από τους οποίους διέρχεται
  • Καταγραφή των συνεργειών με την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, με τη δημιουργική οικονομία και τη βιώσιμη κλαδική και τοπική ανάπτυξη
  • Τρόπος ανάδειξης της υπερτοπικής λειτουργίας του
  • Προτάσεις για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών στους δήμους που διασχίζει.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να αναδειχθεί η τεχνική και περιβαλλοντική του αρτιότητα, η σημασία και η αξία που έχει διαχρονικά, με σκοπό να αποτελέσει πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των πολιτιστικών και τουριστικών ωφελειών στους πολίτες των 8 δήμων που διασχίζει αλλά και σε ολόκληρη την Αττική.

Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τις μελέτες που εκπονεί.

Δείτε περισσότερα για την ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου εδώ

Λάβετε μέρος στη Διαβούλευση εδώ

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 6, 2022
Status
Pillar
DURATION
6 months
Program
Regional Operational Programme of the Region of Attica (ROP) 2021-2027

0101
0101

Hadrian's Aqueduct

0202
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

0303
0101

Cooperation with the Atlantic Council

0404
0101

Integrated Territorial Investments

News

Feb 15, 2023
Feb 15, 2023

Blue and Green Zone of Hadrian's Aqueduct

The Heat Mitigation Guide for the Hadrian's Aqueduct has been completed by the Atlantic Council.

Blog

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Hadrian's Aqueduct – A technical achievement of Ancient Athens

What we do not know about an exemplary resilient project, which continues to operate 1880 years after its construction.

News

Feb 22, 2022
Feb 22, 2022

Hadrian’s Aqueduct

Through the Programme Contract with the Region of Attica, the implementation of the "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" is in full swing.

News

Dec 8, 2021
Dec 8, 2021

Partnership with the Atlantic Council

A collaboration mainly addressing the temperature increase in Attica within the Hadrian’s Aqueduct project.