Αδριάνειο Υδραγωγείο | Σημαντικά Συμπεράσματα από την Προκαταρκτική Μελέτη


Τα αποτελέσματα της μελέτης ως εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου.


Η προκαταρκτική Μελέτη για το Αδριάνειο Υδραγωγείο που έχει ήδη ολοκληρωθεί, παρείχε τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να αναδειχθεί η τεχνική και περιβαλλοντική αρτιότητα, η σημασία και η αξία που έχει διαχρονικά αυτό το εμβληματικό έργο.

Στην επόμενη φάση, η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τις μελέτες που εκπονεί. Υπενθυμίζεται ότι, για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε και η προκαταρκτική μελέτη, κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση ενός πλαισίου ευρύτερων συνεργειών και συνεργασιών που θα οδηγήσουν τόσο στην διαμόρφωση της στρατηγικής ανάδειξης όσο και στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ

Η Μελέτη ανέδειξε την τριπλή σημασία της αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδραγωγείου για την Αττική και την Μητροπολιτική Αθήνα.

  1. Εκλαμβάνεται ως έργο που συντελεί στη δημιουργία βιώσιμου συστήματος υποδομής για την Αθήνα.
  2. Είναι ένα έργο αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και του πρασίνου. Ο άξονας του Αδριάνειου Υδραγωγείου μπορεί να αποτελέσει έναν μητροπολιτικό άξονα σύνδεσης μπλε και πράσινων διαδρομών στην Αθήνα βάσει του σχεδίου ανάπτυξης του «ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ» δικτύου πόλης.
  3. Είναι ένα έργο προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας, ενός τεχνικού έργου υποδομής των ρωμαϊκών χρόνων το οποίο «επαναλειτουργεί» σε μια σύγχρονη πλέον πόλη.

Η Μελέτη θέτει τις βάσεις του σχεδιασμού μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής παρεμβάσεων

Η ολιστική αντίληψη παρεμβάσεων αντιμετωπίζει το χώρο και την πόλη ως μια ενιαία ενότητα αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις πολλαπλές προκλήσεις του σχεδιασμού σήμερα. Τα αναφερόμενα παρακάτω στοιχεία της Μελέτης θέτουν τις βάσεις μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικών παρεμβάσεων και το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Η Μελέτη προτείνει 5 άξονες παρεμβάσεων που αποτελούν και γενικότερους στόχους στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδιασμού των σύγχρονων πόλεων.

1. Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτων

H βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ο βιοφιλικός σχεδιασμός και η ενίσχυση των πράσινων υποδομών της πόλης βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής για το Αδριάνειο Υδραγωγείο.

2. Πολιτιστική Κληρονομία

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο στην ιστορία της πόλης των Αθηναίων και τη μοναδική σήμερα περίπτωση πλήρους καταγεγραμμένης αρχαίας αθηναϊκής σήραγγας με έκταση και χαρακτήρα δικτύου.

3. Πράσινο και Κοινόχρηστοι Χώροι

Δημιουργείται ένα ευρύ δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, με συνδετικό στοιχείο ένα σημαντικό αρχαίο τεχνικό έργο που συνδέεται με ένα πολύτιμο φυσικό στοιχείο, το νερό.

4. Βιώσιμη Κινητικότητα

Το Αδριάνειο μπορεί να αποτελέσει έναν άξονα βιώσιμης κινητικότητας για την Μητροπολιτική Αθήνα, εντάσσοντας στη λογική των παρεμβάσεων την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πεζών, τη χρήση ποδηλάτου, Μέσων Σταθερής Τροχιάς καθώς και ηλεκτροκίνηση (smart mobility).

5. «Αδριάνεια» Γειτονιά: Χρήσεις και νέα τοπόσημα για την πόλη

Στόχος των έργων είναι σε όλες τις περιοχές που διασχίζει το υδραγωγείο να υπάρχει ένα πρότυπο πλαίσιο παρεμβάσεων από τη διαχείριση των υδάτων, τα θέματα πρασίνου, την εικόνα της πόλης μέχρι και τα ζητήματα κινητικότητας, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια «ανθεκτική» γειτονιά.

Η προκαταρκτική Μελέτη συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τις επόμενες φάσεις του έργου ώστε να αποτελέσει το Αδριάνειο Υδραγωγείο πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή διάχυση των πολιτιστικών και τουριστικών ωφελειών στους πολίτες των 8 δήμων που διασχίζει αλλά και σε ολόκληρη την Αττική.

DATE OF PUBLICATION
Feb 15, 2023
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!