Αδριάνειο Υδραγωγείο | Σημαντικά Συμπεράσματα από την Προκαταρκτική Μελέτη


Τα αποτελέσματα της μελέτης ως εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου.


Η προκαταρκτική Μελέτη για το Αδριάνειο Υδραγωγείο που έχει ήδη ολοκληρωθεί, παρείχε τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να αναδειχθεί η τεχνική και περιβαλλοντική αρτιότητα, η σημασία και η αξία που έχει διαχρονικά αυτό το εμβληματικό έργο.

Στην επόμενη φάση, η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τις μελέτες που εκπονεί. Υπενθυμίζεται ότι, για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε και η προκαταρκτική μελέτη, κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση ενός πλαισίου ευρύτερων συνεργειών και συνεργασιών που θα οδηγήσουν τόσο στην διαμόρφωση της στρατηγικής ανάδειξης όσο και στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ

Η Μελέτη ανέδειξε την τριπλή σημασία της αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδραγωγείου για την Αττική και την Μητροπολιτική Αθήνα.

  1. Εκλαμβάνεται ως έργο που συντελεί στη δημιουργία βιώσιμου συστήματος υποδομής για την Αθήνα.
  2. Είναι ένα έργο αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και του πρασίνου. Ο άξονας του Αδριάνειου Υδραγωγείου μπορεί να αποτελέσει έναν μητροπολιτικό άξονα σύνδεσης μπλε και πράσινων διαδρομών στην Αθήνα βάσει του σχεδίου ανάπτυξης του «ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ» δικτύου πόλης.
  3. Είναι ένα έργο προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας, ενός τεχνικού έργου υποδομής των ρωμαϊκών χρόνων το οποίο «επαναλειτουργεί» σε μια σύγχρονη πλέον πόλη.

Η Μελέτη θέτει τις βάσεις του σχεδιασμού μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής παρεμβάσεων

Η ολιστική αντίληψη παρεμβάσεων αντιμετωπίζει το χώρο και την πόλη ως μια ενιαία ενότητα αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις πολλαπλές προκλήσεις του σχεδιασμού σήμερα. Τα αναφερόμενα παρακάτω στοιχεία της Μελέτης θέτουν τις βάσεις μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικών παρεμβάσεων και το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Η Μελέτη προτείνει 5 άξονες παρεμβάσεων που αποτελούν και γενικότερους στόχους στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδιασμού των σύγχρονων πόλεων.

1. Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Διαχείριση των Υδάτων

H βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ο βιοφιλικός σχεδιασμός και η ενίσχυση των πράσινων υποδομών της πόλης βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής για το Αδριάνειο Υδραγωγείο.

2. Πολιτιστική Κληρονομία

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο στην ιστορία της πόλης των Αθηναίων και τη μοναδική σήμερα περίπτωση πλήρους καταγεγραμμένης αρχαίας αθηναϊκής σήραγγας με έκταση και χαρακτήρα δικτύου.

3. Πράσινο και Κοινόχρηστοι Χώροι

Δημιουργείται ένα ευρύ δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, με συνδετικό στοιχείο ένα σημαντικό αρχαίο τεχνικό έργο που συνδέεται με ένα πολύτιμο φυσικό στοιχείο, το νερό.

4. Βιώσιμη Κινητικότητα

Το Αδριάνειο μπορεί να αποτελέσει έναν άξονα βιώσιμης κινητικότητας για την Μητροπολιτική Αθήνα, εντάσσοντας στη λογική των παρεμβάσεων την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πεζών, τη χρήση ποδηλάτου, Μέσων Σταθερής Τροχιάς καθώς και ηλεκτροκίνηση (smart mobility).

5. «Αδριάνεια» Γειτονιά: Χρήσεις και νέα τοπόσημα για την πόλη

Στόχος των έργων είναι σε όλες τις περιοχές που διασχίζει το υδραγωγείο να υπάρχει ένα πρότυπο πλαίσιο παρεμβάσεων από τη διαχείριση των υδάτων, τα θέματα πρασίνου, την εικόνα της πόλης μέχρι και τα ζητήματα κινητικότητας, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια «ανθεκτική» γειτονιά.

Η προκαταρκτική Μελέτη συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τις επόμενες φάσεις του έργου ώστε να αποτελέσει το Αδριάνειο Υδραγωγείο πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή διάχυση των πολιτιστικών και τουριστικών ωφελειών στους πολίτες των 8 δήμων που διασχίζει αλλά και σε ολόκληρη την Αττική.

DATE OF PUBLICATION
Feb 15, 2023
SHARE

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

Quick Search

Search below!