Προγραμματική σύμβαση για την «Προκαταρκτική μελέτη του κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου»


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου -εν λειτουργία- στην Ευρώπη αειφόρου έργου της αρχαιότητας.


Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για την Προκαταρκτική Μελέτη του κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου, η Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποιεί τη μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του μεγαλύτερου, στην Ευρώπη, εν λειτουργία αειφόρου έργου της αρχαιότητας, η οποία θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου και την κατάθεση του σχετικού φακέλου ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία στην Ευρώπη, αειφόρο έργο της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και τεχνική του αρτιότητα, όπως και την οικονομική και κοινωνική του σημασία, διαχρονικά. Η Προκαταρκτική Μελέτη που εκπονεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική, διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • Εντοπισμός του αναπτυξιακού πλεονεκτήματος του Αδριάνειου Υδραγωγείου και των ειδικών διαλειτουργιών μεταξύ των 8 δήμων από τους οποίους διέρχεται
  • Καταγραφή των συνεργειών με την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, με τη δημιουργική οικονομία και τη βιώσιμη κλαδική και τοπική ανάπτυξη
  • Τρόπος ανάδειξης της υπερτοπικής λειτουργίας του
  • Προτάσεις για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών στους δήμους που διασχίζει.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να αναδειχθεί η τεχνική και περιβαλλοντική του αρτιότητα, η σημασία και η αξία που έχει διαχρονικά, με σκοπό να αποτελέσει πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των πολιτιστικών και τουριστικών ωφελειών στους πολίτες των 8 δήμων που διασχίζει αλλά και σε ολόκληρη την Αττική.

Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης» του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τις μελέτες που εκπονεί.

Δείτε περισσότερα για την ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου εδώ

Λάβετε μέρος στη Διαβούλευση εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Μαϊ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 μήνες
Πρoγραμμα
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

0101
0101

Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0101

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

0303
0101

Συνεργασία με το Atlantic Council

0404
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Νέα

15 Φεβ 2023
15 Φεβ 2023

Γαλάζια και Πράσινη Ζώνη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Ολοκληρώθηκε ο Οδηγός Μετριασμού Θερμότητας για το Αδριάνειο Υδραγωγείο από το Atlantic Council.

Blog

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Ένα τεχνικό επίτευγμα της Αρχαίας Αθήνας

Όσα δεν γνωρίζουμε για ένα υποδειγματικά ανθεκτικό έργο, που συνεχίζει να λειτουργεί 1880 χρόνια μετά την κατασκευή του.

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

8 Δεκ 2021
8 Δεκ 2021

Συνεργασία με το Atlantic Council

Μία συνεργασία με κύριο γνώμονα την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας στην Αττική στο πλαίσιο του έργου του Αδριάνειου Υδραγωγείου.