Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους.


Την Πέμπτη 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης και συνεργασίας  αναφορικά με το αντικείμενο των μελετών για την αξιοποίηση των ιστορικών χώρων του πρώην Λυσσιατρείου και Απολυμαντηρίου σε Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας και Κέντρο Επιχειρηματικότητας αντίστοιχα.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν από την πλευρά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και δια Βίου Μάθησης κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, ο Αν. Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαρτζάνας και η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Σόφη Μαυρίκου. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Γεν. Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Χριστακόπουλος, και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ο Πρόεδρος κ. Νίκος Παπαγεωργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωσήφ Πάρσαλης, καθώς επίσης Μελετητές και Συνεργάτες.

Πρόκειται για μελέτες που έχει αναλάβει να εκπονήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» (Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5145430), που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενο και το στάδιο εκπόνησης των μελετών και η συνεργασία  μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού των εμπλεκόμενων φορέων.  

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας πραγματοποιήθηκαν:

  • Παρουσίαση του περιγράμματος αντικειμένου & παραδοτέων των μελετών.
  • Διερεύνηση των πεδίων ενδιαφέροντος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ειδικότερα στον τομέα αγροδιατροφικής καινοτομίας και ανάπτυξης που αποτελεί αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης του Πανεπιστημίου με την Περιφέρεια Αττικής.
  • Παρουσίαση επιτυχημένων case studies από χώρες του εξωτερικού.
  • Διαμόρφωση οδικού χάρτη της συνεργασίας κι επόμενα βήματα. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του Γεωργικού Μουσείου που συγκεντρώνει την ιστορία της αγροτικής ζωής της Ελλάδας.

DATE OF PUBLICATION
Apr 8, 2022
TAGS
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!