#2 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο


Το Εργαστήριο υλοποίησε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής και το Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center του Atlantic Council, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Alchemia Nova και την Ελένη Μυριβήλη, Chief Heat Officer Αθηνών του Arsht-Rock Resilience Center.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα του Workshop της πρώτης ημέρας, δηλαδή προτάσεις παρεμβάσεων για μείωση των θερμοκρασιών μέσω της χρήσης πρασίνου, του νερού και ειδικών υλικών.

Στο Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού, όλοι οι παραβρισκόμενοι, φορείς και ενεργοί πολίτες από τους 8 Δήμους, από τους οποίους διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, κλήθηκαν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες θεωρούν ως σημαντικότερες στον αστικό χώρο της γειτονιάς τους. Η πλειονότητα έκρινε, ότι η κάλυψη μεγάλων περιοχών με μπετόν, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ η έλλειψη σκιασμένων τοποθεσιών σε πάρκα και πλατείες, και η έλλειψη δροσερών περιοχών με νερό, ακολούθησαν ως μείζονα ζητήματα.

Η Λουίζης Ριανκούρ ως Case Study

Εν συνεχεία, οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα κλήθηκε, ως case-study, να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις επανα-σχεδιασμού της οδού Λουίζης Ριανκούρ, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δυνατότητα αξιοποίησης του νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που διέρχεται υπόγεια της οδού, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί και να βελτιωθεί συνολικά η ζωή των κατοίκων.

Οι κύριες προτάσεις των ομάδων επικεντρώθηκαν σε:

  • Εντατικοποίηση του πρασίνου με δενδροφυτεύσεις, δημιουργία μικρο-δασών, πράσινων τοίχων, κοινοτικών κήπων χαμηλού κόστους, πράσινων αυλών και σκεπών, κ.ά.
  • Αξιοποίηση του νερού με δημιουργία σιντριβανιών, παιχνιδιών νερού, στοιχείων πόσιμου νερού κ.ά.
  • Αξιοποίηση κατάλληλων υλικών για δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών.
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού πάρκου υδροκίνησης, αστικού λαχανόκηπου κ.ά.

Οι ιδέες, επεξεργάστηκαν και παρουσιάστηκαν, ως προτάσεις ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε εκπροσώπους ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και ενεργούς πολίτες.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν με προτάσεις και σχόλια, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών και τις τεχνικές οδηγίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Myrtillo Café, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας) της οποίας το 90% των εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες ομάδες (ΑμΕΑ), ενώ όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά της.

Το Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την ΟΧΕ του Αδριάνειου Υδραγωγείου ενώ και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάλυψε επιτελείο των Financial Times, προκειμένου να καταγράψει το έργο του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως case study αξιοποίησης ενός μνημείου για ένα σύγχρονο σκοπό.DATE OF PUBLICATION
Jul 7, 2022
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!