#2 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο


Το Εργαστήριο υλοποίησε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής και το Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center του Atlantic Council, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Alchemia Nova και την Ελένη Μυριβήλη, Chief Heat Officer Αθηνών του Arsht-Rock Resilience Center.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα του Workshop της πρώτης ημέρας, δηλαδή προτάσεις παρεμβάσεων για μείωση των θερμοκρασιών μέσω της χρήσης πρασίνου, του νερού και ειδικών υλικών.

Στο Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού, όλοι οι παραβρισκόμενοι, φορείς και ενεργοί πολίτες από τους 8 Δήμους, από τους οποίους διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, κλήθηκαν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες θεωρούν ως σημαντικότερες στον αστικό χώρο της γειτονιάς τους. Η πλειονότητα έκρινε, ότι η κάλυψη μεγάλων περιοχών με μπετόν, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ η έλλειψη σκιασμένων τοποθεσιών σε πάρκα και πλατείες, και η έλλειψη δροσερών περιοχών με νερό, ακολούθησαν ως μείζονα ζητήματα.

Η Λουίζης Ριανκούρ ως Case Study

Εν συνεχεία, οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα κλήθηκε, ως case-study, να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις επανα-σχεδιασμού της οδού Λουίζης Ριανκούρ, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δυνατότητα αξιοποίησης του νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που διέρχεται υπόγεια της οδού, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί και να βελτιωθεί συνολικά η ζωή των κατοίκων.

Οι κύριες προτάσεις των ομάδων επικεντρώθηκαν σε:

  • Εντατικοποίηση του πρασίνου με δενδροφυτεύσεις, δημιουργία μικρο-δασών, πράσινων τοίχων, κοινοτικών κήπων χαμηλού κόστους, πράσινων αυλών και σκεπών, κ.ά.
  • Αξιοποίηση του νερού με δημιουργία σιντριβανιών, παιχνιδιών νερού, στοιχείων πόσιμου νερού κ.ά.
  • Αξιοποίηση κατάλληλων υλικών για δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού πάρκου υδροκίνησης, αστικού λαχανόκηπου κ.ά.

Οι ιδέες, επεξεργάστηκαν και παρουσιάστηκαν, ως προτάσεις ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε εκπροσώπους ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και ενεργούς πολίτες.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν με προτάσεις και σχόλια, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών και τις τεχνικές οδηγίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Myrtillo Café, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας) της οποίας το 90% των εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες ομάδες (ΑμΕΑ), ενώ όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά της.

Το Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την ΟΧΕ του Αδριάνειου Υδραγωγείου ενώ και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάλυψε επιτελείο των Financial Times, προκειμένου να καταγράψει το έργο του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως case study αξιοποίησης ενός μνημείου για ένα σύγχρονο σκοπό.DATE OF PUBLICATION
Jul 7, 2022
SHARE

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

Quick Search

Search below!