Ολοκληρώθηκε το Α’ μέρος της Μελέτης Έργων Αποχέτευσης Όμβριων Δ.Ε. Ερυθρών


Με τον εντοπισμό των ρεμάτων και την υποβολή προτάσεων των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού.


Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος του έργου «Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Όμβριων Δ.Ε. Ερυθρών». Η εν λόγω μελέτη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον οικισμό των Ερυθρών, ενώ το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως όμβριων και αντιπλημμυρικής προστασίας με τις απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες και καλύπτει την περιοχή του οικισμού που περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό καθώς και ολόκληρη την έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική επιφάνεια 1900 στρεμμάτων.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής

Η Δημοτική Ενότητα Ερυθρών (παλαιότερα Κριεκούκι) βρίσκεται στα βορειοδυτικά του νομού Αττικής, σε υψόμετρο 390 μέτρων στις παρυφές των βουνών μεταξύ του Κιθαιρώνα δυτικά και του όρους Πάστρα ανατολικά. Η συνολική έκταση του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Ερυθρών περικλείεται από την Περιμετρική Εθνική Οδό Μάνδρας - Θηβών και είναι 2000 στρεμμάτων ενώ διαχωρίζεται σε τρεις διακριτές συνοικίες, την Ανατολική που αποτελεί λεκάνη απορροής με αποδέκτη το Ανατολικό Υδατορέμα με επιφάνεια 700 στρ. και την Κεντρική και Δυτική με αποδέκτη το ρέμα Ζαμπουρνιά με επιφάνεια 1300 στρ. Η Βόρεια Συνοικία με έκταση 300 στρ παραμένει προς το παρόν αδιαμόρφωτη. Το σύστημα αποχέτευσης που έχει μελετηθεί και εγκριθεί σε προγενέστερες μελέτες αποχέτευσης της Δ.Ε. Ερυθρών είναι το χωριστικό.

Το ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο, οι πτυχώσεις του εδάφους και οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές της περιοχής του οικισμού των Ερυθρών δικαιολογούν την επιλογή του χωριστικού συστήματος αποχέτευσης.

Στην προμελέτη (Α’ παραδοτέο) έχουν εντοπισθεί τα ρέματα που διασχίζουν τη περιοχή μελέτης με τις αντίστοιχες λεκάνες απορροής, τα οποία κατέρχονται από τους γύρω λόφους και εκβάλλουν στο γενικό αποδέκτη, το ρέμα Ζαμπουρνιά και τελικά τον ποταμό Ασωπό. Για τα ρέματα αυτά υποβάλλονται προτάσεις των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού και των κατάντη αγροτικών εκτάσεων για την κατά το δυνατόν μείωση των πλημμυρικών παροχών όμβριων που συλλέγονται και καταλήγουν στο χαμηλό τμήμα στη βόρεια έξοδο του οικισμού Ερυθρών και προτείνεται η βέλτιστη λύση που θα μελετηθεί οριστικά στο επόμενο στάδιο της μελέτης.

DATE OF PUBLICATION
May 5, 2023
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!