Αποτελέσματα Μελέτης Ποδηλατικής Διαδρομής επί της Ιεράς Οδού


Ολοκληρώθηκε στο σύνολό του ο σχεδιασμός Ποδηλατικής Διαδρομής επί της Ιεράς Οδού που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.


 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νέα Μητροπολιτική Αττική υλοποίησε την πράξη με τίτλο «Τεύχος Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικής υποδομής επί της Ιεράς Οδού», στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε μελέτη σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικών υποδομών, κατά μήκος της Ιεράς Οδού, η οποία διατρέχει τους Δήμους Αθηναίων, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου και έχει ως αρχή τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς/ Παν. Τσαλδάρη και πέρας τη Λ. Αθηνών.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα εξής:

  • Τοπογραφική αποτύπωση για όλο το μήκος της Ιεράς Οδού και καταγραφή των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις κυκλοφοριακές συνθήκες, στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και στα υπόγεια δίκτυα όμβριων.
  • Σχεδιασμός του ποδηλατοδρόμου επί της Ιεράς Οδού, με βάση την υπ’ αριθμό Δ.Ο.Υ./ΟΙΚ.1920 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1053/Β΄/2016) «Τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».
  • Προτάσεις για νέα υδραυλικά έργα και εξέταση του νέου ηλεκτροφωτισμού στον προς ανάπτυξη ποδηλατόδρομο, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός, που περιλαμβάνει δύο ποδηλατόδρομους μονής κατεύθυνσης, στην άνοδο και κάθοδο της Ιεράς Οδού, επιτυγχάνει τη συνύπαρξη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η πράξη «Τεύχος Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικών υποδομών επί της Ιεράς Οδού» υλοποιείται από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, με προϋπολογισμό 400.000€.DATE OF PUBLICATION
Dec 18, 2023
SHARE

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

News

Sep 18, 2023
Sep 18, 2023

With a resounding «Ode to the Earth» opened the curtain of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

An enchanting symphonic dance drama, crowds of people and resounding messages of ecological awareness and awakening starred in the opening of the 1st Gaia Festival of Attica 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Jul 20, 2023
Jul 20, 2023

The progress of the Study of the Cycling Infrastructure on Iera Odos.

The First Deliverable of the Study, funded by the Green Fund, has been completed.

Quick Search

Search below!