Μνημόνιο Συνεργασίας με το Atlantic Council


Με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου.


Μνημόνιο συνεργασίας με το Atlantic Council και το Adrienne Arsht – Rockefeller Foundation Resilience Center (Κέντρο Ανθεκτικότητας), με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων προδιαγραφών και την εφαρμογή τους στο Αδριάνειο Υδραγωγείο, για τον έλεγχο της αύξησης της θερμοκρασίας, προχώρησε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική», στο πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Το Atlantic Council είναι μία αμερικανική «δεξαμενή σκέψης», στον τομέα των διεθνών σχέσεων, και διαχειρίζεται δέκα περιφερειακά κέντρα και λειτουργικά προγράμματα που σχετίζονται με τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομική ευημερία. Ένα από τα πιο ενεργά Κέντρα του Atlantic Council, είναι το Adrienne Arsht - Rockefeller Foundation Resilience Center (AARFRC), έχοντας ως βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων, την προετοιμασία, ενεργοποίηση και προστασία κυβερνήσεων και κοινωνιών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες  και τους καύσωνες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Ανθεκτικότητας, δημιούργησε τη Συμμαχία – Extreme Heat Resilience Alliance (EHRA), με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών προσωπικοτήτων εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, εταιρειών και θεσμικών φορέων που ασχολούνται με ακραίες θερμοκρασίες, και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων, κλήθηκαν και στο παρόν έργο του Αδριάνειου Υδραγωγείου με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, για να μελετήσουν και να προσδιορίσουν τρόπους μείωσης του φαινομένου της ζέστης, με έργα και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία ειδικής Συμβουλευτικής Ομάδας για τη Θερμότητα που θα αποτελείται από μέλη της «Συμμαχίας», Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας, αστικής δασοκομίας, κλίματος, οικονομικών, υποδομών και αστικών περιοχών.
  • Η ομάδα, θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδρίες και workshops, όπου θα επεξεργάζεται στοιχεία που συνθέτουν το «θερμικό» προφίλ των περιοχών από όπου διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, και θα προτείνει λύσεις με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού που βασίζονται στη φύση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της αστικής βιοποικιλότητας, αλλά και πρόσθετων μέτρων μετριασμού της θερμότητας, με στόχο τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη για ευάλωτους πληθυσμούς.
  • Τα συμπεράσματα των μελετών τους θα ενσωματωθούν ως συστάσεις στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου και θα διαμοιραστούν σε άλλες πόλεις του κόσμου, ως καταγεγραμμένες εμπειρίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη, με επιλογές λύσεων που βασίζονται στη φύση.
  • Επιστημονική υποστήριξη υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων κατά μήκος του Υδραγωγείου του Αδριανού, οικοδόμησης σχέσεων με ΜΚΟ και την επιστημονική κοινότητα, τοπικά πανεπιστήμια και άλλα (τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο).

Τη διαμόρφωση ενός αφηγήματος για ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τα βλέμματα του κόσμου. 


PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 6, 2022
Status
Program
Atlantic Council
SHARE

0101
0101

Hadrian's Aqueduct

0202
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

0303
0101

Preliminary Study on Hadrrian's Aqueduct

0404
0101

Integrated Territorial Investments

Blog

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Hadrian's Aqueduct – A technical achievement of Ancient Athens

What we do not know about an exemplary resilient project, which continues to operate 1880 years after its construction.

News

Feb 22, 2022
Feb 22, 2022

Hadrian’s Aqueduct

Through the Programme Contract with the Region of Attica, the implementation of the "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" is in full swing.

News

Dec 8, 2021
Dec 8, 2021

Partnership with the Atlantic Council

A collaboration mainly addressing the temperature increase in Attica within the Hadrian’s Aqueduct project.

News

Nov 15, 2021
Nov 15, 2021

Development Organization

The Programme Contract for the provision of services named "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" has been approved between the Region of Attica and "New Metropolitan Attica" Development Organization.