Μνημόνιο Συνεργασίας με το Atlantic Council


Με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου.


Μνημόνιο συνεργασίας με το Atlantic Council και το Adrienne Arsht – Rockefeller Foundation Resilience Center (Κέντρο Ανθεκτικότητας), με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων προδιαγραφών και την εφαρμογή τους στο Αδριάνειο Υδραγωγείο, για τον έλεγχο της αύξησης της θερμοκρασίας, προχώρησε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική», στο πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Το Atlantic Council είναι μία αμερικανική «δεξαμενή σκέψης», στον τομέα των διεθνών σχέσεων, και διαχειρίζεται δέκα περιφερειακά κέντρα και λειτουργικά προγράμματα που σχετίζονται με τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομική ευημερία. Ένα από τα πιο ενεργά Κέντρα του Atlantic Council, είναι το Adrienne Arsht - Rockefeller Foundation Resilience Center (AARFRC), έχοντας ως βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων, την προετοιμασία, ενεργοποίηση και προστασία κυβερνήσεων και κοινωνιών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες  και τους καύσωνες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Ανθεκτικότητας, δημιούργησε τη Συμμαχία – Extreme Heat Resilience Alliance (EHRA), με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών προσωπικοτήτων εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, εταιρειών και θεσμικών φορέων που ασχολούνται με ακραίες θερμοκρασίες, και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων, κλήθηκαν και στο παρόν έργο του Αδριάνειου Υδραγωγείου με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, για να μελετήσουν και να προσδιορίσουν τρόπους μείωσης του φαινομένου της ζέστης, με έργα και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία ειδικής Συμβουλευτικής Ομάδας για τη Θερμότητα που θα αποτελείται από μέλη της «Συμμαχίας», Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας, αστικής δασοκομίας, κλίματος, οικονομικών, υποδομών και αστικών περιοχών.
  • Η ομάδα, θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδρίες και workshops, όπου θα επεξεργάζεται στοιχεία που συνθέτουν το «θερμικό» προφίλ των περιοχών από όπου διέρχεται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, και θα προτείνει λύσεις με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού που βασίζονται στη φύση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της αστικής βιοποικιλότητας, αλλά και πρόσθετων μέτρων μετριασμού της θερμότητας, με στόχο τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη για ευάλωτους πληθυσμούς.
  • Τα συμπεράσματα των μελετών τους θα ενσωματωθούν ως συστάσεις στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου και θα διαμοιραστούν σε άλλες πόλεις του κόσμου, ως καταγεγραμμένες εμπειρίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη, με επιλογές λύσεων που βασίζονται στη φύση.
  • Επιστημονική υποστήριξη υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων κατά μήκος του Υδραγωγείου του Αδριανού, οικοδόμησης σχέσεων με ΜΚΟ και την επιστημονική κοινότητα, τοπικά πανεπιστήμια και άλλα (τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο).

Τη διαμόρφωση ενός αφηγήματος για ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τα βλέμματα του κόσμου. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Απρ 2022
Status
Πρoγραμμα
Atlantic Council
SHARE

0101
0101

Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0101

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

0303
0101

Προκαταρκτική Μελέτη Αδριάνειου Υδραγωγείου

0404
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Blog

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Ένα τεχνικό επίτευγμα της Αρχαίας Αθήνας

Όσα δεν γνωρίζουμε για ένα υποδειγματικά ανθεκτικό έργο, που συνεχίζει να λειτουργεί 1880 χρόνια μετά την κατασκευή του.

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

8 Δεκ 2021
8 Δεκ 2021

Συνεργασία με το Atlantic Council

Μία συνεργασία με κύριο γνώμονα την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας στην Αττική στο πλαίσιο του έργου του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Νέα

15 Νοε 2021
15 Νοε 2021

Αναπτυξιακός Οργανισμός  

Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου», μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική».