Χωρική Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής


Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Αττικής και τους εμπλεκόμενους φορείς προετοιμάζει την υποβολή πρότασης ΟΧΕ Νήσων Αττικής για τη νέα προγραμματική περίοδο.


Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί προκαταρκτικές μελέτες με εξειδικευμένους μελετητές και επιστημονικούς συνεργάτες και συνεργάζεται με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και την καταγραφή προτεινόμενων κατευθυντήριων αξόνων στρατηγικής & δράσεων. Κατόπιν της έκδοσης σχετικών προσκλήσεων, η Νέα Μητροπολιτική Αττική θα υποβάλλει πρόταση για την ανάληψη του έργου ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός για τα νησιά της Αττικής εδώ, στο πλαίσιο της οποία θα προκύψει και η πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης.


 • Προκλήσεις και ευκαιριές για τα Νησιά της Ατιικής

  Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας, με γνώμονα το κοινό στοιχείο της «νησιωτικότητας», είναι μία εν δυνάμει ολιστική οντότητα χωρικού σχεδιασμού. Η ανάπτυξη ενός κοινού  στρατηγικού «εργαλείου», που θα εντάξει παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των νησιών της Αττικής, καθώς και ενέργειες αναβάθμισης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών, μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο μοχλό αναβάθμισης των νησιών του Αργοσαρωνικού.  

  Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής διαφοροποιούνται λόγω κλίμακας και αναγκών από τις αντίστοιχες του ηπειρωτικού τμήματος της Περιφέρειας Αττικής. Τα νησιά της Αττικής αποτελούν ένα γνήσιο εργαλείο στην αξιοποίηση των τουριστικών αρετών της Αττικής, με πολλά και ποικίλα πλεονεκτήματα που μεταξύ άλλων είναι:

  • η εγγύτητα με τον Πειραιά, τον βασικό λιμένα της Αττικής και κόμβο διεθνούς εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το κέντρο της Αθήνας, ως πυρήνα πολιτιστικής συγκέντρωσης του πληθυσμού
  • η φυσική ομορφιά και τα αξιοθέατα όλων των νησιών του συμπλέγματος με χαρακτηριστικά θεματικού τουρισμού


  Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όπως:

  • η περιορισμένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ τους ή/και με τον Πειραιά
  • οι ελλείψεις σε κρίσιμες μεταφορικές, περιβαλλοντικές, αστικές και λοιπές υποδομές
  • η σχετικά υψηλή ενεργειακή εξάρτηση
  • η δυσκολία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • η περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών.
 • Η ευκαιρία των «βιώσιμων φιλόξενων νησιών»

  Διεθνώς, ένα βασικό στοιχείο «ταυτότητας» για νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς όπως τα νησιά της Αττικής, είναι τα «βιώσιμα φιλόξενα νησιά». Τα νησιά αυτά προάγουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και φιλοξενία με ταυτόχρονη προσαρμογή του τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του παραγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

  Από τη στιγμή που ο χωρικός σχεδιασμός για τα Νησιά της Αττικής, στοχεύσει σε μία ενιαία και ολιστική στρατηγική, μέσα από την προαγωγή ενός κοινού προτύπου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία  του μοντέλου των «βιώσιμων φιλόξενων νησιών» της Περιφέρειας Αττικής, οι άξονες που θα  μελετηθούν (μεταξύ άλλων) είναι:

  • Η αστική ανάπλαση και η ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν την ενίσχυση της βιώσιμης φιλοξενίας.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα της φιλοξενίας και η ενίσχυση των χαρακτηριστικών «πράσινων νησιών».
  • Η προσαρμογή του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην συνθήκες βιώσιμης φιλοξενίας, με συνέργειες μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων.
  • Η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών και της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με τον Πειραιά.
  • Η δημιουργία ελκυστικού τουριστικού «προϊόντος».
 • Διαβούλευση

  Η τελική διαμόρφωση της στρατηγικής της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, αποτελεί προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης με την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων (Δήμοι, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Επιμελητήρια, Τοπικοί Φορείς, Ενώσεις, Συνεταιρισμοί κ.λπ.) που γνωρίζουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες των περιοχών παρέμβασης.

  Επιπλέον η τοποθέτηση της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι ιδιαιτέρως σημαντική, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση μίας παρόμοιας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ώστε να αποκτήσει εύρος και βάθος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. 

  Στη διαβούλευση προσκαλούνται όλοι οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες, εν συνεχεία, θα εξεταστούν για την  εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης.

  Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, καταθέστε τη γνώμη σας εδώ.


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», μέσω της χωρικής εστίασης στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, αναμένεται να δημιουργήσει μία κοινή, συνεκτική στρατηγική, που θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τη δυναμική ταυτότητα κάθε νησιού ξεχωριστά και όλα τα νησιά ως σύμπλεγμα.

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Νήσων Αττικής, που σχεδιάζεται, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία αναδιαμόρφωσης ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας των Νήσων Αττικής. Άξονες που θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων αφορούν: 

 • στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με τον Πειραιά,
 • στην ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας,
 • στην ενδυνάμωση των παραγωγικών συντελεστών,
 • στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων,
 • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας,
 • στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού,
 • στην αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 3, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.
Program
Regional Operational Programme of the Region of Attica (ROP) 2021-2027
SHARE

0101
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0202
0101

Integrated Territorial Investments

0303
0101

Study On Attica Islands

0404
0101

12 Strategic Specialization Studies

Blog

Apr 21, 2022
Apr 21, 2022

Small excursions in Aegina

Six reasons that make Aegina a popular destination for short getaways in the blue waters of the Argosaronic Sea.

News

Apr 4, 2022
Apr 4, 2022

Work Meeting with the Municipalities of the Attica Islands

The discussion focused on the recent developments regarding the proposals to be submitted for Attica Islands ITI between the all the institutions involved.

Blog

Mar 21, 2022
Mar 21, 2022

Hydra | Glorious & Noble

Let's get to know one of the most emblematic Attica Islands.

News

Nov 30, 2021
Nov 30, 2021

The Study of the Development Organization will highlight development opportunities and prospects for the Attica Islands

New Metropolitan Attica, in collaboration with the respective institutions, will prepare a study to record the challenges, needs, and development opportunities of Attica Islands.