Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών καθώς και τις προοπτικές και τις ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και ανάδειξη των νησιών της Αττικής ως «βιώσιμα φιλόξενα νησιά».

Μέσα σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα νησιά της Αττικής, καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση της αναπτυξιακής τους δυναμικής, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς παράγοντες όπως τη φυσική γεωμορφολογία τους (νησιωτικότητα)  καθώς και  τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (οικονομική κρίση, COVID-19 και έκτακτα μέτρα, κλιματική αλλαγή κ.ά.). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διαφοροποιούνται, λόγω κλίμακας και αναγκών, από τις αντίστοιχες του ηπειρωτικού τμήματος της Περιφέρειας Αττικής, ενώ αντίστοιχα διαφοροποιούνται και τα στοιχεία που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτά.

Η μελέτη που θα εκπονήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και η ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα προκύψει στο πλαίσιο αυτής, θα έχουν στο επίκεντρό τους τη στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των προοπτικών και δυνατοτήτων των νησιών, την ανάδειξη της ταυτότητας τους και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του συνόλου της περιοχής. Τα παραπάνω αποτελούν προτεραιότητες για την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021 – 2027.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας για τη ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει:

  • την ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν την ενίσχυση της βιώσιμης φιλοξενίας και την άρση της εδαφικής ασυνέχειας,
  • τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα της φιλοξενίας και των λοιπών συναφών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των «πράσινων νησιών»,
  • την προσαρμογή του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της βιώσιμης φιλοξενίας και της αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων,
  • την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων,
  • το καταλληλότερο μοντέλο διακυβέρνησης της συγκεκριμένης χωρικής επένδυσης.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, στο πλαίσιο της μελέτης, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» για να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της και την καταγραφή των ουσιαστικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής για την προτεραιοποίηση των αναγκαίων δράσεων στη βάση μίας ολιστικής προσέγγισης.


DATE OF PUBLICATION
Nov 30, 2021
TAGS
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!