Διαβούλευση Μελέτης για τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Αττικής

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νόμος 4875/2021, προτίθεται να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού (DMΜO).  

Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Μελέτης / Οδικού Χάρτη δημιουργίας Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής, που έχει υλοποιηθεί  στο Πλαίσιο της Πράξης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εν όψει των επόμενων βημάτων σύστασης και λειτουργίας του DMMO Αττικής, τίθεται η παραπάνω μελέτη σε διαβούλευση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση για τη συνεργασία & συμπόρευση με τους Φορείς του Τουρισμού της Αττικής.

Σας προσκαλούμε να εκφράσετε τις απόψεις σας και να καταθέσετε τις προτάσεις σας αναφορικά με τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Αττικής.  

 • Αντικείμενο της Διαβούλευσης

  Η δεύτερη φάση της διαβούλευσης, στηρίζεται στα αποτελέσματα της παρακάτω μελέτης, και επιδιώκει τη σύνθεση και λήψη απόψεων και προτάσεων από όλους τους Φορείς αναφορικά με τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Αττικής.

  Μελέτη

  Αντικείμενο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής» της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5145430, υπήρξε η υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» για την εξειδίκευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. 

  Ειδικότερα, αντικείμενο του παρόντος Υποέργου είναι η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την εκπόνηση οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management and Marketing Organization – DMMO) στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη, διαχείριση και ανάδειξη του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής. 

  Η μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Βιβλιογραφική έρευνα για ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης προορισμού διεθνώς.
  • Έρευνα καλών πρακτικών στη λειτουργία των σύγχρονων DMMOs.
  • Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).
  • Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του προορισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Αποτύπωση τουριστικού αποθέματος, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών εισερχόμενου τουρισμού Περιφέρειας Αττικής.
  • Σκοπιμότητα Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής.
  • Στρατηγικοί Στόχοι Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και αντικείμενο του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.
  • Διαμόρφωση προτεινόμενου σχήματος συνεργασίας μεταξύ των φορέων.


  Δείτε περισσότερα για τη μελέτη εδώ.

 • Λήψη Ενημερωτικών Αρχείων

  Διατίθεται για λήψη το παρακάτω αρχείο ενημέρωσης για τη μελέτη που εκπονήθηκε, η οποία παρουσιάζει τη στρατηγική και την πορεία των μελετών για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, καθώς και βέλτιστες πρακτικές του κόσμου.

 • Λάβετε μέρος

  Αν είστε εμπλεκόμενος φορέας στο χώρο του τουρισμού ή πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για την μελέτη του Οργανισμού Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr.  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - DMO

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον προγραμματισμό συνάντησης εργασίας για τον Τουρισμό, θα χαρούμε να λάβουμε email στο: dmo@developattica.gr

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Oct 27, 2022
COMMENCEMENT DATE
Oct 31, 2022
ΕXPIRY DATE
Dec 15, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.

0101
0101

Consultation on the Attica Region Entrepreneurship Centre

0202
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0303
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

0404
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

News

Dec 1, 2022
Dec 1, 2022

DMMO Establishment for the Attica Region

The Council of the Region of Attica has decided the establishment of a DMMO by the Development Organization.

News

Oct 18, 2022
Oct 18, 2022

Attica has been nominated as “World’s Leading Sustainable Tourism Destination 2022”

One more nomination for Attica in the global institution of the World Travel Awards.

News

Oct 3, 2022
Oct 3, 2022

Attica wins Again First Place in the Word Travel Awards

The 1st place has conquered Attica as "Europe's Leading Sustainable Tourism Destination 2022".

News

Jul 29, 2022
Jul 29, 2022

Workshops of the Region of Attica for the new NSRF (ESPA) 2021-27

New Metropolitan Attica participates in the thematic meetings with the central slogan "Attica is changing. The NSRF in your city".