Διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναπόσπαστο στοιχείο για τη ολοκληρωμένη μελέτη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής είναι η δημόσια διαβούλευση καθώς και η τοποθέτηση της κοινωνίας των πολιτών.

Στη διαβούλευση προσκαλούνται οι σχετικοί φορείς, επαγγελματίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιστημονικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών να υποβάλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες, εν συνεχεία, θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη της μελέτης για την εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας και του σχεδίου δράσης.

 • Η  Μελέτη

  Αντικείμενο της μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.  

  Διαβάστε περισσότερα για την Μελέτη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας εδώ.

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr. 


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - Επιχειρηματικότητα

  Επιλέξτε ιδιότητα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 9, 2022
COMMENCEMENT DATE
May 16, 2022
ΕXPIRY DATE
Sep 12, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.

0101
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

0202
0101

Attica Region Entrepreneurship Centre

0303
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

0404
0101

Consultation on the DMMO

News

Apr 26, 2022
Apr 26, 2022

Approval of Architectural Studies by the Ministry of Interior

It concerns maturation studies conducted by the Development Agency. 

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

Workshop in the Agricultural University of Athens

Lyssiatreio and “Apolymantirio”, two historical buildings of Attica, at the center of their utilization studies.

News

Mar 30, 2022
Mar 30, 2022

Discover Attica, the land of opportunities

The event, regarding development and investment opportunities in Attica, was completed with great success.

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.