Διαχειριστικές Μελέτες για Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ξεκινά την εκπόνηση διαχειριστικών, φυτοτεχνικών και δασοτεχνικών μελετών για το Αττικό Άλσος, το λόφο Φινόπουλου & το Πεδίον του Άρεως.


Τόσο το Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Άρεως, όσο και ο λόφος Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου), βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής και η διαχείρισή τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Η δρομολόγηση εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς χωρίς αυτές δεν επιτρέπεται η εκτέλεση νέων έργων στα πάρκα.

Η νέα μελέτη που αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική A.E.» με τίτλο «Μελέτες στα πλαίσια Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» αφορά στην εκπόνηση διαχειριστικών μελετών για το Αττικό Άλσος και το λόφο Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου) και στην εκπόνηση φυτοτεχνικών και δασοτεχνικών μελετών για το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος.

Ειδικότερα, η μελέτη θα περιλαμβάνει:

Πεδίον του Άρεως

Σύνταξη ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης με αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης και με προτάσεις για τη διατήρηση και συντήρηση της υπάρχουσας βλάστησης και τη συμπλήρωση αυτής όπου κριθεί απαραίτητο. Επιπρόσθετα θα συνταχθεί ειδική δασική μελέτη με αντικείμενο την περιγραφή των βιοφυσικών χαρακτηριστικών, την αναλυτική περιγραφή της δασικής βλάστησης, την πρόταση επεμβάσεων στη βλάστηση κ.α.

Αττικό Άλσος

Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης που θα περιλαμβάνει το ιστορικό και την περιγραφή του χώρου, χωροταξικές και πολεοδομικές πληροφορίες, προτεινόμενα έργα, υποδομές και βλάστηση καθώς και τις εκτιμώμενες ωφέλειες των επεμβάσεων στη λειτουργία της πόλης. Θα ακολουθήσει σύνταξη ειδικής φυτοτεχνικής και δασικής μελέτης σχετικά με τις αναγκαίες και τακτικές επεμβάσεις στη βλάστηση που θα συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του άλσους.

Λόφος Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου)

Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη του Λόφου Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου) η οποία θα περιλαμβάνει το ιστορικό και την περιγραφή του χώρου καθώς και προτάσεις χρήσεων γης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Nov 3, 2022
Status
Pillar
DURATION
24 Months
Concessionaire
Region of Attica own funds

0101
0101

Programme Contract with the Municipality of Mykonos

0202
0101

Study for the Playgrounds in Pedion tou Areos

0303
0101

Study for the Municipality of Spetses

0404
0101

Metropolitan Parks Of Attica

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

News

Dec 1, 2022
Dec 1, 2022

The study of 108 Attica’s bridges has been completed

Important results have been obtained by the Development Organisation's study based on the preliminary inspection of 108 Attica Region’s bridges.

News

Jul 29, 2022
Jul 29, 2022

Workshops of the Region of Attica for the new NSRF (ESPA) 2021-27

New Metropolitan Attica participates in the thematic meetings with the central slogan "Attica is changing. The NSRF in your city".

News

Jun 3, 2022
Jun 3, 2022

Green Agenda

The Program of Region of Attica’s Development Organization for the Environment.