Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Μυκόνου


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει το έργο «Εκπόνηση μελετών επί κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μυκόνου».


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε με τον Δήμο Μυκόνου.

Στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνεται η εκτέλεση μελετών που συνοπτικά περιγράφονται ως εξής:

  1. Αποτύπωση της περιοχής για επικαιροποίηση των υποβάθρων της πράξης εφαρμογής.
  2. Μελέτη επανασχεδιασμού της κυκλοφοριακής διασύνδεσης του Νέου Λιμένα Μυκόνου με την Επαρχιακή Οδό Τούρλος -Άγιος Ιωάννης.
  3. Διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας υποδομών Τουριστικού Λιμένα στην Μύκονο.

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων της επέκτασης του σχεδίου πόλης της χώρας Μυκόνου, έκτασης περίπου 230 στρεμμάτων, καθώς και τη διενέργεια μελέτης σχεδιασμού ενός κυκλικού κόμβου με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών για ασφαλέστερη και ταχύτερη μετακίνηση στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα επί του τμήματος διασύνδεσης του Νέου Λιμένα Μυκόνου με την Επαρχιακή Οδό Τούρλος -Άγιος Ιωάννης. Τέλος, θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα για τη δημιουργία νέων υποδομών Τουριστικού Λιμένα. 

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου εκτιμάται συνολικά σε 15 μήνες.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 15, 2023
Status
Pillar
DURATION
15 months
Program
Technical program of the Municipality

0101
0101

Study for the Construction of Marathona - Oropo Coastal Road

0202
0101

Sediment Management in West Attica

0303
0101

Attica’s Digital Transformation Centre

0404
0101

Study for the Municipality of Spetses

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.