Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη «Επισκευή Γέφυρας Α/Δ οδού Βρυούλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων – Νέας Φιλαδέλφειας»


Η Περιφέρεια Αττικής συμπράττει με τη Νέα Μητροπολιτική Αττική και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για την εκπόνηση της μελέτης για την Γέφυρα Βρυούλων.


Η γέφυρα Βρυούλων ευρίσκεται επί της Εθνική Οδού και εξυπηρετεί τη διάβαση της κυκλοφορίας της οδού Βρυούλων πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Ν. Φιλαδέλφειας.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως προτεραιότητα την εκτέλεση έργων θωράκισης των δήμων της γεωγραφικής της αρμοδιότητας από τις δυσμενείς  συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και την εν γένει βελτίωση των υποδομών της, συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό της Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση της μελέτης επισκευής της γέφυρας Βρυούλων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση των απαιτούμενων ερευνών και μελετών του έργου.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Αναζήτηση αρχικής μελέτης και κατασκευαστικών σχεδίων
  • Αναζήτηση προηγούμενων επεμβάσεων και αναφορών συμπεριφοράς υπό συνθήκες εκτάκτων γεγονότων (σεισμός - πυρκαγιά)
  • Οργάνωση και διενέργεια επιθεώρησης από κοντινή απόσταση και τοπογραφικής αποτύπωσης με χρήση αυτοκινούμενου ανυψωτικού μηχανήματος και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων αποτυπώσεως
  • Σύνταξη και διενέργεια προγράμματος επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων
  • Αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων
  • Καθορισμός περιεχομένου για τις απαιτούμενες επεμβάσεις
  • Σύνταξη μελέτης επισκευής ή και ενισχύσεως με βάση των ανωτέρω αξιολογήσεων
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπρατήσεως


Οι μελέτες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ωρίμανσης του έργου της συντήρησης και επισκευής της γέφυρας Βρυούλων.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 6, 2022
Status
Pillar
DURATION
4 months
Program
Public Investment Program of the Region of Attica

0101
0101

Interventions Study - Bridges Of Attica

0202
0101

Preliminary Study On Hadrian's Aqueduct

0303
0101

Municipality Of Chalandri | Urban Regeneration

0404
0101

Study For The Petra Theatre

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.

News

Feb 8, 2022
Feb 8, 2022

Two New Programme Contract aiming at Improving Road Safety

The Region of Attica and New Metropolitan Attica are advancing two important studies of Attica Bridges inspection and repair.

News

Feb 4, 2022
Feb 4, 2022

New Cooperation between the Development Organization and the Municipality of Veria

The Municipality of Veria signed with the Development Organization a Programme Contract regarding the preparation and maturation of studies for the project "INTEGRATED URBAN INTERVENTION IN THE AREA OF VERGINA".

News

Jan 31, 2022
Jan 31, 2022

Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Moschato - Tavros

Cooperation on the consulting and technical support that New Metropolitan Attica will provide to the Municipality of Moschato - Tavros.