Προγραμματική σύμβαση για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας»


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών στον Δήμο Πετρούπολης.


Το Θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί υπερτοπικό πόλο έλξης για τους κατοίκους όλης της Αττικής, φιλοξενώντας φεστιβάλ με σημαντικές μουσικές, θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για ένα ανοικτό θέατρο εγκατεστημένο σε ανενεργό λατομείο. Η λειτουργία του ως θέατρο με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Σκοπός του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας» είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πέτρας και η περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση. Για να υλοποιηθούν τα ανωτέρω, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» έχει αναλάβει την εκπόνηση  των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών και την υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κι ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας των βραχωδών πρανών
 • Ανάπλαση του χώρου που περιβάλλει το Θέατρο Πέτρας, και των τμημάτων του φυσικού ανάγλυφου που περιβάλλουν την περιοχή
 • Ανακατασκευή των υφιστάμενων παλιών εγκαταστάσεων του ευρύτερου χώρου.
 • Πλήρη ανακατασκευή του μεταλλικού θεάτρου
 • Μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου του Θεάτρου Πέτρας και αναδιαμόρφωση των χώρων που υφίστανται
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
 • Επεμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας
 • Εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις στα υφιστάμενα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Φωτοτεχνική μελέτη για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του θεάτρου
 • Υδραυλική μελέτη για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του πρασίνου που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλη την παρέμβαση
 • Μελέτες που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας του Θεάτρου Πέτρας

Η λειτουργία του λατομείου ως Θέατρο Πέτρας με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για την Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 6, 2022
Status
Pillar
DURATION
6 months
Program
Technical program of the Municipality
SHARE

0101
0101

Interventions Study - Bridges Of Attica

0202
0101

Urban Intervention Study In Vergina

0303
0101

Municipality Of Chalandri | Urban Regeneration

0404
0101

Preliminary Study On Hadrian's Aqueduct

Blog

Apr 11, 2022
Apr 11, 2022

A quarry transformed into an art space

For more than 30 years, Petra’s Theater has been a point of cultural reference in Western Attica.

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.

News

Feb 22, 2022
Feb 22, 2022

Hadrian’s Aqueduct

Through the Programme Contract with the Region of Attica, the implementation of the "Preliminary Study of the Central Axis of Hadrian’s Aqueduct" is in full swing.

News

Dec 21, 2021
Dec 21, 2021

Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Chalandri

Conduct of a study entitled "BIOCLIMATIC - URBAN REGENERATION OF MUNICIPALITY OF CHALANDRI SHOPPING CENTER".