Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας».


Το Θέατρο Πέτρας, ένα ανοικτό θέατρο εγκατεστημένο σε ανενεργό λατομείο είναι πόλος έλξης με σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα. Η λειτουργία του ως θέατρο με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για το έργο: Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του Θεάτρου Πέτρας», η Νέα Μητροπολιτική Αττική ολοκλήρωσε την εκπόνηση της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του θεάτρου Πέτρας.

Η Πρόταση του Οργανισμού

Κύριος γνώμονας της επέμβασης είναι η δημιουργία οπτικών φυγών προς τους βράχους των πρανών που “αγκαλιάζουν” τον χώρο και δημιουργούν μια μοναδική και εξωπραγματική ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενες κατασκευές διατηρούν μια διαφάνεια που επιτρέπει πάντα να υπάρχει οπτική σύνδεση με το κύριο σημείο αναφοράς, τα πρανή του νταμαριού.

Παρουσιάζοντας τα σχέδια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις βασικές παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό όπως: «Το δυναμικό φυσικό περιβάλλον που δημιουργούν οι έντονες κλίσεις των πρανών του νταμαριού και η μονοσήμαντη σχέση με το κυρίως υπαίθριο θέατρο».

Παράλληλα, με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την χωροθέτηση των νέων κατασκευών, οργανώνεται η πορεία των θεατών προς το δύο θέατρα.

«Τα υλικά υψηλής βιοκλιματικής επίδοσης»

Στην μελέτη που έγινε για τον σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής του «Θεάτρου Πέτρας» χρησιμοποιήθηκαν υλικά τα οποία έχουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα ως αναφορά στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο εφαρμογής, αλλά και στην μετέπειτα λειτουργία τους και στο προσδόκιμό τους.

«Η διαφάνεια που δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο»

Και στα τρία κτίρια, κυρίαρχο στοιχείο είναι η διαφάνεια, ώστε πάντα να υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο και όχι σε έναν κλειστό χώρο.

«Η προσβασιμότητα από Α.Μ.Ε.Α»

Δεν θα μπορούσε να μην ληφθεί υπόψιν η προσβασιμότητα από Α.Μ.Ε.Α. σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης, με την κατάλληλη μέγιστη κλίση των επικλινών επιφανειών και την ύπαρξη ικανού αριθμού ανελκυστήρων για την πρόσβαση στον όροφο των νέων κατασκευών.

Πως οργανώνεται η σύνθεση του συγκροτήματος – Κεντρική ιδέα

Το συγκρότημα έχει μελετηθεί ώστε να υποδέχεται τους θεατές σε μια περιοχή «εισόδου» και να οργανώνει την πρόσβασή τους προς τους χώρους των θεάτρων. Η πορεία που ακολουθείται μπορεί να είναι είτε δίπλα στα νέα κτίρια, γραμμικά, για γρήγορη πρόσβαση, είτε με μια διάθεση περιήγησης στον περιβάλλοντα χώρο, με εναλλαγές στις οπτικές φυγές και τον τρόπο αντίληψης του χώρου, με υπόβαθρο και σημείο αναφοράς πάντα τα επιβλητικά πρανή.

Η πύλη εισόδου από τον υπάρχοντα δρόμο εισόδου εξυπηρετεί τον κύριο όγκο θεατών και εργαζομένων. Τα οχήματα τροφοδοσίας ή εκτάκτου ανάγκης θα εισέρχονται και αυτά από το ίδιο σημείο, αλλά από άλλη πύλη και ξεχωριστή διαδρομή. Παράλληλα στο ίδιο σημείο, αλλά από ξεχωριστή είσοδο, θα φθάνουν οι πεζοί από χαμηλότερο σημείο στον δρόμο, μέσω νέας ραμπόσκαλας και ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, στο επίπεδο του δρόμου διαμορφώνεται διαπλάτυνση για αποβίβαση– επιβίβαση.


Οι δύο θεατρικές σκηνές Θ1 (μικρό μεταλλικό θέατρο) και Θ2 αποτελούν την καρδιά της εγκατάστασης.

DATE OF PUBLICATION
Dec 16, 2022
SHARE

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

Quick Search

Search below!