Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για το Θέατρο Πέτρας


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Υποδομών του Θεάτρου Πέτρας».


Το Θέατρο Πέτρας, ένα ανοικτό θέατρο εγκατεστημένο σε ανενεργό λατομείο είναι πόλος έλξης με σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα. Η λειτουργία του ως θέατρο με επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις, το κατέστησε εμβληματικό, όχι μόνο για τη Δυτική Αττική, αλλά και για ολόκληρη τη Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για το έργο: Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του Θεάτρου Πέτρας», η Νέα Μητροπολιτική Αττική ολοκλήρωσε την εκπόνηση της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του θεάτρου Πέτρας.

Η Πρόταση του Οργανισμού

Κύριος γνώμονας της επέμβασης είναι η δημιουργία οπτικών φυγών προς τους βράχους των πρανών που “αγκαλιάζουν” τον χώρο και δημιουργούν μια μοναδική και εξωπραγματική ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενες κατασκευές διατηρούν μια διαφάνεια που επιτρέπει πάντα να υπάρχει οπτική σύνδεση με το κύριο σημείο αναφοράς, τα πρανή του νταμαριού.

Παρουσιάζοντας τα σχέδια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις βασικές παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό όπως: «Το δυναμικό φυσικό περιβάλλον που δημιουργούν οι έντονες κλίσεις των πρανών του νταμαριού και η μονοσήμαντη σχέση με το κυρίως υπαίθριο θέατρο».

Παράλληλα, με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την χωροθέτηση των νέων κατασκευών, οργανώνεται η πορεία των θεατών προς το δύο θέατρα.

«Τα υλικά υψηλής βιοκλιματικής επίδοσης»

Στην μελέτη που έγινε για τον σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής του «Θεάτρου Πέτρας» χρησιμοποιήθηκαν υλικά τα οποία έχουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα ως αναφορά στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο εφαρμογής, αλλά και στην μετέπειτα λειτουργία τους και στο προσδόκιμό τους.

«Η διαφάνεια που δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο»

Και στα τρία κτίρια, κυρίαρχο στοιχείο είναι η διαφάνεια, ώστε πάντα να υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο και όχι σε έναν κλειστό χώρο.

«Η προσβασιμότητα από Α.Μ.Ε.Α»

Δεν θα μπορούσε να μην ληφθεί υπόψιν η προσβασιμότητα από Α.Μ.Ε.Α. σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης, με την κατάλληλη μέγιστη κλίση των επικλινών επιφανειών και την ύπαρξη ικανού αριθμού ανελκυστήρων για την πρόσβαση στον όροφο των νέων κατασκευών.

Πως οργανώνεται η σύνθεση του συγκροτήματος – Κεντρική ιδέα

Το συγκρότημα έχει μελετηθεί ώστε να υποδέχεται τους θεατές σε μια περιοχή «εισόδου» και να οργανώνει την πρόσβασή τους προς τους χώρους των θεάτρων. Η πορεία που ακολουθείται μπορεί να είναι είτε δίπλα στα νέα κτίρια, γραμμικά, για γρήγορη πρόσβαση, είτε με μια διάθεση περιήγησης στον περιβάλλοντα χώρο, με εναλλαγές στις οπτικές φυγές και τον τρόπο αντίληψης του χώρου, με υπόβαθρο και σημείο αναφοράς πάντα τα επιβλητικά πρανή.

Η πύλη εισόδου από τον υπάρχοντα δρόμο εισόδου εξυπηρετεί τον κύριο όγκο θεατών και εργαζομένων. Τα οχήματα τροφοδοσίας ή εκτάκτου ανάγκης θα εισέρχονται και αυτά από το ίδιο σημείο, αλλά από άλλη πύλη και ξεχωριστή διαδρομή. Παράλληλα στο ίδιο σημείο, αλλά από ξεχωριστή είσοδο, θα φθάνουν οι πεζοί από χαμηλότερο σημείο στον δρόμο, μέσω νέας ραμπόσκαλας και ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, στο επίπεδο του δρόμου διαμορφώνεται διαπλάτυνση για αποβίβαση– επιβίβαση.


Οι δύο θεατρικές σκηνές Θ1 (μικρό μεταλλικό θέατρο) και Θ2 αποτελούν την καρδιά της εγκατάστασης.

DATE OF PUBLICATION
Dec 16, 2022
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!