Διοικηση του Οργανισμου

Μετοχικη Συνθεση του Οργανισμου

Μέτοχοι της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» είναι η Περιφέρεια Αττικής (που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 75%), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής (που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 22,5%) και ο Δήμος Αθηναίων (που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 2,5%).

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!