0101
0505
27 Οκτ 2022

Διαβούλευση για τον DMMO


0202
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αττικής 

0303
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

0404
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Νήσων Αττικής

0505
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

0606
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τον τουρισμό

0707
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού