0101
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για τηΝ ΟΧΕ ΝΗΣΩΝ Αττικής

0303
0505
9 Μαϊ 2022

Διαβούλευση για την ΟΧΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

0404
0505
9 Μαϊ 2022

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

0505
0505
9 Μαϊ 2022

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

0606
0505
9 Μαϊ 2022

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ