ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων  (μαζί με τους Γενικούς, Ειδικούς και Πρόσθετους Όρους Χρήσης και άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) καθορίζει τη βάση στην οποία η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία) θα επεξεργαστεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τον επισκέπτη/χρήστη ή που αυτός παρέχει και ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη ανεξάρτητα από το μέσο ή τη μέθοδο με την οποία η Εταιρεία απέκτησε τα προσωπικά αυτά δεδομένα.

Σε αυτήν την «πολιτική», ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει δεδομένα που βρίσκονται ή είναι πιθανό να εισέλθουν στη κατοχή της Εταιρείας και αφορούν εν ζωή άτομο, που είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με άλλες μπορούν να οδηγήσουν έμμεσα ή άμεσα στην ταυτοποίηση ενός προσώπου όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, UserId και Password πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έως και τεχνικές πληροφορίες ρύθμισης των συσκευών επικοινωνίας σας.

1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα το δικαίωμα του επισκέπτη/χρήστη στο απόρρητο σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις του με τον ιστότοπο και προσπαθεί να εγγυηθεί ότι θα είναι διαφανής στις συναλλαγές της με τον επισκέπτη/χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που θα συλλέξει και πώς θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, συλλέγει και χρησιμοποιεί μόνο μεμονωμένα στοιχεία χρήστη, όπου έχει το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει. Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ελληνικές οντότητες διατίθενται στο www.dpa.gr, στον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η Εταιρεία θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. «Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων» σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») και τον Ν. 4624/2019.

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί μόνο μεμονωμένα στοιχεία επισκέπτη/χρήστη, όπου έχει νόμιμα δικαιώματα ή / και απαιτείται να το πράξει. Όπου ο επισκέπτης/χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με ειδοποίηση στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία να συλλέξει διάφορους τύπους προσωπικών πληροφοριών, όπως:

- Για επιχειρηματικούς σκοπούς, θα συλλέξουμε προσωπικά και επιχειρηματικά στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση χρέωσης, αριθμό τηλεφώνου, τίτλος εργασίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών μέσων, επαγγελματική δραστηριότητα).

-  Ενδέχεται να απαιτήσουμε εικόνες και βίντεο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να ζητήσουμε ειδικές προσφορές που σχετίζονται με την επιχείρησή σας για επιχειρηματική ανάπτυξη και σκοπούς μάρκετινγκ.

- Τραπεζικά στοιχεία / αριθμοί λογαριασμού, αριθμοί πιστωτικών / χρεωστικών καρτών (για ασφαλή επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμής τρίτων), ψηφιακό πορτοφόλι ή άλλες πληροφορίες υπηρεσίας πληρωμών.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης υποβάλλει προσωπικά στοιχεία σχετικά με άλλα άτομα στην Εταιρεία ή στους παρόχους υπηρεσιών μας, δηλώνει ότι έχει την αρμοδιότητα να το κάνει και να επιτρέψει στην Εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά τους στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εικόνες και οπτικό περιεχόμενο

Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με την παροχή εικόνων / βίντεο και περιεχομένου που μπορεί να προωθήσει την επιχείρηση του επισκέπτη/χρήστη ή την περιοχή του, αλλά επίσης να περιέχει εικόνες ανθρώπων. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει επίσης ότι μπορεί να παρέχει στην Εταιρεία αποδεικτικά στοιχεία για τις απαραίτητες παραιτήσεις και άδειες από άτομα στις εικόνες / πλάνα για να μοιραστεί τέτοιο περιεχόμενο με την Εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία, περιστασιακά, φωτογραφίζει συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ελέγξει ότι ο επισκέπτης/χρήστης είναι σύμφωνος να προβληθεί μια φωτογραφία όπου είναι δυνατόν, ωστόσο συχνά οι φωτογραφίες είναι μεγάλης ομάδας και δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εκ των προτέρων. Μέρος των όρων της αποδοχής σας για συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι η αποδοχή του συμμετέχοντος να συμπεριληφθεί σε φωτογραφίες και, με αυτόν τον τρόπο, δίνει στην Εταιρεία άδεια να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η απόδειξη ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, τοπική ή εσωτερική δημοσιότητα ή προώθηση παρόμοιων εκδηλώσεων.

2. Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτόματα αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

Κατά την εγγραφή σε εμάς, θα ερωτηθείτε εάν συμφωνείτε ή όχι με την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών / άμεσου μάρκετινγκ. Εάν δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη συγκατάθεσή σας για την εμπορία email, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πότε / εάν το email άνοιξε και ποιοι σύνδεσμοι έκαναν κλικ. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αφοσίωσης και της επιτυχίας μιας καμπάνιας μέσω email.

Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο σε οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να σας προκαλέσει προσωπική ταυτοποίηση στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο τμήμα του παρελθόντος ιστορικού περιήγησής σας στον ιστότοπό μας στο προσωπικό μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά μαζί σας και να βελτιώσουμε ιστοσελίδα. Εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί αυτή η παρακολούθηση, μπορείτε να διαγραφείτε από τις αλληλογραφίες μας ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης για να αποφύγετε την παρακολούθηση.

Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα ιστού σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους της Εταιρείας, οι πληροφορίες σας θα αποθηκευτούν στο σύστημα CRM μας και ενδέχεται να είναι διαθέσιμο για εμάς κάποιος από τους προηγούμενους περιηγητές σας στον ιστότοπό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να συνεργαστούμε αποτελεσματικότερα μαζί σας και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Εάν δεν επιθυμείτε να έχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, μην εγγραφείτε ή συμπληρώστε οποιαδήποτε από τις φόρμες ιστού σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν επικοινωνήσατε μαζί μας απευθείας για ειδήσεις ή περιεχόμενο που σχετίζεται με τα μέσα ενημέρωσης.

Δώστε μας εικόνες: Σε περίπτωση που αυτές οι εικόνες ενδέχεται να περιέχουν άτομα, πρέπει να έχετε πλήρη τεκμηριωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα χρήσης μάρκετινγκ και δικαιώματα όλων των συνδεδεμένων μερών για χρήση και κοινή χρήση όλων των εικόνων.

Μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας: τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, για παράδειγμα, τύπο και έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ανάλυση οθόνης, κατασκευαστής και μοντέλο συσκευής, γλώσσα, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και το όνομα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας λειτουργούν σωστά, αναλύουμε την απόδοση των προϊόντων μας και βελτιώνουμε και συντηρούμε τις υπηρεσίες.

Διεύθυνση IP: Οι διευθύνσεις IP μεταδίδονται αυτόματα ως μέρος οποιασδήποτε επικοινωνίας στο Διαδίκτυο και η συλλογή διευθύνσεων IP είναι μια κοινή πρακτική. Πολλοί ιστότοποι, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες συλλέγουν αυτόματα διευθύνσεις IP. Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως η επικοινωνία με τη συσκευή σας, ο υπολογισμός των επιπέδων χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας, η διάγνωση προβλημάτων διακομιστή, η ασφάλεια και η διαχείριση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να συλλέξουμε τη φυσική τοποθεσία μιας συνδεδεμένης συσκευής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας δορυφόρους, πύργους κινητού τηλεφώνου και σήματα WiFi. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και περιεχόμενο της Εταιρείας βάσει τοποθεσίας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπετε ή θα απορρίπτετε χρήσεις ή / και κοινή χρήση της τοποθεσίας της συσκευής σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, αλλά εάν επιλέξετε να απορρίψετε τέτοιες χρήσεις ή / και κοινή χρήση, εμείς ή / και οι συνεργάτες μάρκετινγκ ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε με τις ισχύουσες υπηρεσίες και περιεχόμενο της Εταιρείας.

Εφαρμογές: που αναπτύχθηκαν σε σύνδεση με τον ιστότοπο για κινητές συσκευές θα λειτουργούν και θα συλλαμβάνουν πληροφορίες όπως ορίζονται παραπάνω και υπόκεινται επίσης σε αυτήν την πολιτική. Εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από εμάς, αλλά έχουν αναπτυχθεί σε άλλες πλατφόρμες, όπως κανάλια κοινωνικών μέσων, μπορεί να μας παρέχουν σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα και τη χρήση συγκεκριμένη για έναν χρήστη.

Συμμετοχή σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις: ενδέχεται να τραβήξουμε φωτογραφίες σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές εκδηλώσεις, είτε για διαφημιστικές εκδηλώσεις, για εκδηλώσεις δικτύωσης ή για εκπαίδευση. Αυτές οι εικόνες προορίζονται για επαγγελματική χρήση για να δείξουν τη συμμετοχή και τη συνεχή προώθηση των υπηρεσιών και των εκδηλώσεών μας. Μπορεί να αναγνωρίσετε αυτές τις εικόνες. Προσπαθούμε επίσης να χρησιμοποιούμε εικόνες με τη μέγιστη διακριτική ευχέρεια και μόνο για επαγγελματική χρήση. Έχετε την επιλογή να "εξαιρέσετε" τις εκδηλώσεις εάν δεν θέλετε να φωτογραφίσετε.

3. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

H Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης ακριβή και ενημερωμένα. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να διαγραφεί από ενημερωτικά δελτία και άλλες ενημερώσεις επιλέγοντας το κουμπί Κατάργηση εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας.

4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την απώλεια, τη χρήση ή την πρόσβαση των προσωπικών σας στοιχείων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Παρόλο που θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη, αυτός αναγνωρίζει ότι η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και για αυτόν τον λόγο η Εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του Διαδικτύου. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης έχει συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με τις πληροφορίες του, δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτων παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων και θα ειδοποιήσει τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιονδήποτε ισχύοντα ρυθμιστή για υποψία παραβίασης όπου απαιτείται από το νόμο να το πράξει. Οι πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει από τον επισκέπτη/χρήστη ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία ή / και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα σταλούν εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο παραλήπτης θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών του επισκέπτη/χρήστη.

5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, τυχόν πληροφορίες που θα παρέχετε στην Εταιρεία θα φυλάσσονται και θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που θεωρούμε απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε σε πρώτη φάση και τις υποχρεώσεις μας βάσει της προστασίας δεδομένων νομοθεσία. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για δύο (2) χρόνια και έξι (6) μήνες από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας ή συναλλαγής.

6. Ποια δικαιώματα έχετε

Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά του Δεδομένα και σχετικά με τα Δικαιώματα του. Για τον λόγο αυτό του παρέχουμε την παρούσα «Γνωστοποίηση».

Δικαίωμα Πρόσβασης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα (εφόσον η Εταιρεία τα επεξεργάζεται) καθώς και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στην παρούσα «Γνωστοποίηση»). Έτσι, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να λαμβάνει γνώση και να ελέγχει εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά του Δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των Προσωπικών του Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της λήθης», να ζητήσει τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών του Δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Η Εταιρεία μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσει» ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, η Εταιρεία δύναται ακόμα να αποθηκεύσει τις πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστεί περαιτέρω. Διατηρεί καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που η Εταιρεία τηρεί για αυτόν και να τα επαναχρησιμοποιήσει ή να τα μοιραστεί για δικούς του σκοπούς.

Δικαίωμα Αντίρρησης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και η Εταιρεία προβαίνει μόνο με την συγκατάθεσή του.

7. Ενημερώσεις σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία ενδέχεται να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ενότητα "Τελευταία ενημέρωση" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει την τελευταία αναθεώρηση αυτής της πολιτικής απορρήτου. Τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιευθεί η αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου στον εταιρικό ιστότοπο της Εταιρείας. Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου. Εάν οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς και αρνητικά το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να τον ειδοποιήσει εκ των προτέρων και να του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα για να αντιταχθεί σε τυχόν αλλαγές. Η Εταιρεία προτρέπει τους επισκέπτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης προσωπικών πληροφοριών.

8. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας

Για θέματα συμμόρφωσης με τον GDPR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (email:dpo@developattica.gr) και στην ακόλουθη διεύθυνση:

Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

Υπόψιν: Υπεύθυνου Προαστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Λεωφ. Συγγρού 19, 117 42 Αθήνα 

Τελευταία Ενημέρωση : 16/04/2021