εργα / προγραμματα

Η Νέα Μητροπολιτική Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2021, με στόχο να αποτελέσει αναπτυξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Αττικής, καθώς και τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, τους φορείς και τις ενώσεις τους.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, έχει δρομολογήσει σημαντικές μελέτες έργων υπερτοπικής σημασίας με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού προφίλ της Αττικής, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, έχει δρομολογήσει δράσεις μελέτης και προετοιμασίας σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ενώ το τρέχον διάστημα ολοκληρώνει τις ενέργειες για περαιτέρω δράσεις, έργα και αναπτυξιακά προγράμματα, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην παρούσα σελίδα θα μπορείτε να βλέπετε περισσότερα για τα έργα και τα προγράμματα που σχεδιάζει ή συμμετέχει η Νέα Μητροπολιτική Αττική.

0101
1616

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

0202
1616

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

0303
1616

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

0404
1616

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

0505
1616

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

0606
1616

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

0707
1616

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

0808
1616

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

0909
1616

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1010
1616

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1111
1616

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1212
1616

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

1313
1616

WORLD TRAVEL AWARDS 

1414
1616

EXPO 2020 DUBAI

1515
1616

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1616
1616

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 


Νέα

4 Ιουλ 2022
4 Ιουλ 2022

#1 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Η μείωση των θερμοκρασιών μέσω της χρήσης πρασίνου, του νερού και ειδικών υλικών, στο επίκεντρο του εργαστηρίου που οργάνωσε η Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

8 Ιουν 2022
8 Ιουν 2022

Τηλεδιάσκεψη για τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού Αττικής

Η διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την ίδρυση DMO στην Αττική, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

3 Μαϊ 2022
3 Μαϊ 2022

Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός ενός σύγχρονου Οργανισμού

Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προτεραιότητα για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοινώσεις

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει ΕΛΠ για τη χρήση 13η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Kαλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

εγγραφη στο Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις

Form newsletter

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!