Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη


Στρατηγικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.


Ο τουρισμός, που ήδη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, για την Αττική χαρακτηρίζεται ως η κινητήρια δύναμη του μέλλοντος.

Με μια μοναδική μορφολογία, βουνό και θάλασσα, νησιά του Αργοσαρωνικού, χωριά, μικρές και μεγάλες πόλεις, με αγροτοκτηνοτροφική και εμπορική δραστηριότητα, με νέες, πολυτελείς ξενοδοχειακές επενδύσεις, νέα μεγάλα εμπορικά πάρκα, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το πολλαπλώς βραβευμένο διεθνές αεροδρόμιο, την υπό ανάπτυξη κορυφαία επένδυση στο Ελληνικό, με νέες γραμμές μετρό που υλοποιούνται, και με μια σειρά σημαντικών έργων υποδομής, η «Αττική, Κορυφαίος Μητροπολιτικός Παραθαλάσσιος Προορισμός στον Κόσμο για το 2021» σύμφωνα με τα World Travel Awards, θέτει τις βάσεις, ανάπτυξης του τουριστικού της προϊόντος, αξιοποιώντας τα αναρίθμητα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.


 • Ευκαιρίες και Προσκλήσεις

  Ευκαιρίες

  Ο τουρισμός συμβάλει άμεσα στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της απασχόλησης, και με αυτό το δεδομένο, η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Αναπτυξιακού της Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική», αντιλαμβανόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο επιχειρηματικό πεδίο, καταρτίζει στοχευμένη στρατηγική για την ποσοτική και ποιοτική ανέλιξή της στον διεθνή χάρτη.

  Τα κεκτημένα του παρελθόντος - ευκαιρίες για το παρόν και το μέλλον:

  • Αύξηση των αφίξεων: Το 30% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων (2021) καταγράφονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
  • Ανάπτυξη της κρουαζιέρας: Το λιμάνι του Πειραιά προσελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιερόπλοιων για 10η συνεχόμενη χρονιά.
  • Αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη: Η εμπειρία από την επίσκεψη στην Αθήνα βελτιώνεται συνεχώς (+11%), όπως και η πρόθεση εκ νέου επίσκεψης (99%).
  • Ενδυνάμωση της αίσθησης ασφάλειας: Εν μέσω πανδημίας COVID-19, οι ξένοι επισκέπτες νιώθουν πιο ασφαλείς στα καταλύματα της Αθήνας (8 στους 10).
  • Αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου: Η Αττική διαθέτει 12 παραλίες με Γαλάζιες σημαίες.
  • Ανάδειξη των υποδομών φιλοξενίας: Στην Αθήνα σημειώνεται αύξηση των ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων και αύξηση των δωματίων (4%). Περίπου ακόμα 2.500 δωμάτια βρίσκονται υπό κατασκευή, και επιπλέον 2.500 δωμάτια στις ξενοδοχειακές μονάδες του έργου στο Ελληνικό.
  • Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς: Οι κύριοι λόγοι επίσκεψης της Αθήνας, για τους επισκέπτες αναψυχής, ήταν οι αρχαιολογικοί χώροι, ο πολιτισμός της και το γεγονός ότι η πόλη είναι ένας ‘must’ προορισμός.
  • Υλοποίηση νέων έργων υποδομής: η ανάπτυξη του μετρό της Αθήνας, το τραμ, η κορυφαία επένδυση του Ελληνικού, η ανάπλαση του Φαληρικού όρμου, είναι ορισμένα έργα που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε κατοίκους και επισκέπτες.

   Προκλήσεις

  Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, καλείται να αντιμετωπίσει δυναμικά τις αυξημένες προκλήσεις του μέλλοντος:

  • Τουριστικά έσοδα: Επάνοδο ή αύξηση των τουριστικών εσόδων της προ-COVID 19 περιόδου (2,592 δισ. ευρώ το 2019). Αύξηση του μεριδίου της από τα τουριστικά έσοδα (18%), βελτιώνοντας, εφόσον είναι εφικτό και την 3η θέση που κατέχει, ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
  • Θαλάσσιος Τουρισμός: Περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και κυρίως του τουρισμού των σκαφών αναψυχής και της καταδυτικής δραστηριότητας
  • Τουρισμός Υγείας: Τόνωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον Τουρισμό Υγείας
  • Παραλιακό μέτωπο: Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής (το 47% των επισκεπτών δεν το γνωρίζει)
  • Νησιά: Ανάδειξη των νησιών της, καθώς η πλειονότητα των επισκεπτών της Αττικής δεν τα γνωρίζουν. Σαλαμίνα (76%), Αίγινα (56%), Αγκίστρι (74%), Υδρα (53%), Πόρος (63%), Σπέτσες (72%), Κύθηρα (73%), Αντικύθηρα (80%)
  • Παραμονή: Βελτίωση της διάρκειας παραμονής στην Αττική (3 ημέρες το 2021 - 4 ημέρες το 2019), έναντι άλλων περιοχών της χώρας μας (12 ημέρες το 2021).
  • City – break: Κατάρτιση ενιαίας στρατηγικής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών για την εκ νέου ανάδειξη της Αττικής ως ενός κορυφαίου, city – break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
  • Αστικά ζητήματα: Επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.
  • Πρωτογενής τομέας: Βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς (0,4%), και του δευτερογενούς τομέα (11,8%) στην παραγωγική διαδικασία, καθώς ο τριτογενής κατέχει τη μερίδα του λέοντος (87,7%). Ανάδειξη της αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής
 • Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμος)

  Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) είναι μια ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μίας περιοχής, βασισμένη σε έναν συντονισμένο σχεδιασμό ολοκληρωμένου χωρικού μάνατζμεντ. Τούτο αποτελεί και τον ευρύτερο στόχο του Υπουργείου Τουρισμού που προέβη στην ψήφιση σχετικού νόμου 4875/2021 δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

  Τι προβλέπει ο νέος Νόμος 4875/2021 για τα DMOs

  Ο νόμος εισάγει δύο (2) αλληλένδετες οργανωτικές δομές:

   α) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισµών Ολοκληρωµένης Διαχείρισης, και

  β) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και της απονοµής αρµοδιότητας  στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά µε τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισµών.

  H διαχείριση ασκείται µέσω των Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), των Αναπτυξιακών Ανωνύµων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταµένων αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε εταίρους Ο.Τ.Α., που δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισµοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού, µετά από απόφαση του Δηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. και τροποποίηση του καταστατικού τους µε απόφαση του αρµοδίου καταστατικού οργάνου τους και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο καταστατικό τους.


Στον πυλώνα του τουρισμού, η Νέα Μητροπολιτική Αττική στο πλαίσιο υποστήριξης, ωρίμανσης και επίσπευσης των αναπτυξιακών στρατηγικών της Περιφέρειας Αττικής, της οποίας αποτελεί αναπτυξιακό βραχίονα, έχει ως έργο της την ενίσχυση και προώθηση δράσεων για την ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων, στοχεύοντας σε μια «πολυσυνθετική ταξιδιωτική εμπειρία 365 μέρες το χρόνο». 

Προς τον σκοπό αυτό, η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. αξιοποιεί τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO).

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού συνδιαμορφώνει την τουριστική συνείδηση των πολιτών, αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τόπου και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη, δυναμική και σύγχρονη ταυτότητα για τον προορισμό υλοποιώντας ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής.

Σκοπός του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, είναι να καταστεί ο τουρισμός επωφελής για το σύνολο της κοινωνίας μία περιοχής, μονίμων κατοίκων και επισκεπτών της, συνεργαζόμενος με τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη διασφάλιση ενός επιτυχημένου και βιώσιμου τουριστικού τομέα, προς όφελος της ευρύτερης τοπικής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νέα Μητροπολιτική Αττική:

 • Εκπονεί μελέτη η οποία θα αναδείξει τον οδικό χάρτη δημιουργίας Οργανισμού για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις που ορίζουν και καθορίζουν τα βήματα προόδου για την παραγωγική λειτουργία του Οργανισμού.
 • Συνενώνει δυνάμεις και απόψεις, λειτουργώντας ως ο ιδανικός φορέας σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη διατήρηση ή και ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην Αττική 365 ημέρες τον χρόνο.

0101
0101

Οργανισμός Διαχείρησης Προορισμού 

0202
0101

Διαβούλευση για τον τουρισμό

0303
0101

Η Αττική «World’s & Europe’s Leading Seaside Metropolitan Destination»

0404
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Νέα

26 Απρ 2022
26 Απρ 2022

Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών από το ΥΠΕΝ 

Αφορά σε μελέτες ωρίμανσης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Νέα

30 Μαρ 2022
30 Μαρ 2022

Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Αττική.

Νέα

16 Δεκ 2021
16 Δεκ 2021

Πρώτη στον Κόσμο η Αττική

World’s Leading Seaside Metropolitan Destination αναδείχθηκε η Περιφέρεια Αττικής, στον θεσμό World Travel Awards για το 2021.

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.