Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Βιοκλιματική – Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου».


Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Βιοκλιματική – Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου», η Νέα Μητροπολιτική Αττική ολοκλήρωσε την εκπόνηση της μελέτης που αφορά στην σχετική υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης και στην υποβολή της Μελέτης Ανάπλασης και των τευχών της δημοπράτησης για το έργο.

Τα προτεινόμενα έργα έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν το κέντρο της πόλης και να αποτελέσουν τη βάση, ως αναπόσπαστο τμήμα, για την περαιτέρω υλοποίηση και ολοκλήρωση Έργων Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο Χαλανδρίου.

Περιγραφή της Προτεινόμενης Επέμβασης / Περιγραφή Προτεινόμενων Επεμβάσεων / Παρεμβάσεων

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του εσωτερικού μικροπεριβάλλοντος και την ποιοτική ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης μέσω της βελτίωσης των υποδομών, της αποθάρρυνση εισροής μεγάλου αριθμού οχημάτων στο κέντρο, της ενίσχυσης της προσβασιμότητας, της αύξησης της φύτευσης και της προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

Η προσβασιμότητα ενισχύεται συνολικά μέσω του φυσικού σχεδιασμού και της οργάνωσης της παρόδιας στάθμευσης, της ανακατασκευής και διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, της ανάπλασης και κατασκευής νέων πεζοδρόμων και της χωροθέτησης νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Σε επίπεδο γειτονιάς, οι δρόμοι ηπιοποιούνται δημιουργώντας θύλακες προστασίας από τα αυτοκίνητα, ενώ αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κεντρικής περιοχής (όπως η κεντρική πλατεία, οι κεντρικοί πράσινοι χώροι και οι πεζόδρομοι, τα σχολεία και οι εμπορικές περιοχές), η οποία συνδέεται με τις όμορες γειτονιές.

Στο κέντρο του Χαλανδρίου προωθούνται εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, μέσω της διαμόρφωσης λωρίδων κίνησης ποδηλάτων και πεζών που συνδέονται με μεγάλης πολεοδομικής σημασίας χρήσεις (όπως εμπορικά καταστήματα, χώροι αναψυχής και πρασίνου, πολιτισμικοί χώροι, πλατείες, σχολεία κ.λ.π.) ενώ προτείνεται η τοποθέτηση βάσεων στάθμευσης & φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων (ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα) και ποδηλατοστασιών σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Η περιοχή μελέτης προτείνεται να επιστρωθεί ένα εξαιρετικής αντοχής και ιδιαίτερης αισθητικής περιβαλλοντικό υλικό, που συμβάλει στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και συμβάλει στη βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας έτσι το φαινόμενο της θερμικής νησίδας και εξασφαλίζοντας τη διαχρονικότητα της παρέμβασης.

Ως προς τη φύτευση, ενισχύονται οι υπάρχουσες δεντροστοιχίες με δημιουργία νέων θέσεων και αναπτύσσεται επιπλέον πράσινο μέσω της φύτευσης επιπλέον δενδροστοιχιών και παρτεριών στους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια που διαθέτουν επαρκές πλάτος, διαμορφώνοντας έτσι ένα συνεκτικό δίκτυο πρασίνου, που ορίζει, εμπλουτίζει και αναβαθμίζει το δημόσιο χώρο.

DATE OF PUBLICATION
Dec 21, 2022
SHARE

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

Quick Search

Search below!