Ολοκληρώθηκε το 1ο μέρος της Μελέτης για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην Λεωφόρο Σουνίου


Δύο μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ολοκληρώθηκε το πρώτο παραδοτέο της μελέτης με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε υπολειπόμενες θέσεις της Ε.Ο.91 στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο».


Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της Αττικής, και στην βελτίωση των υποδομών της.  Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2022, η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε από την Περιφέρεια Αττικής και τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, για την μελέτη με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε υπολειπόμενες θέσεις της Ε.Ο.91 στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο».

Σημειώνεται ότι η Ε.Ο. 91 αποτελεί σημαντική λεωφόρο για την νότια Αττική που στο μεγαλύτερο μήκος της διαπερνά αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές ενώ παράλληλα το καλοκαίρι εξυπηρετεί μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Το πρώτο μέρος της μελέτης, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, δύο μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, και αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων στην κίνηση των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού 91 στο εξεταζόμενο τμήμα της, μήκους 31 km περίπου, που διέρχεται από την Βάρκιζα, το Λαγονήσι, την Σαρωνίδα, την Παλαιά Φώκαια και φτάνει ως τον οικισμό Θυμάρι.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και βελτιώσεις του οδικού δικτύου είναι ήπιες και δεν περιλαμβάνουν αλλοιώσεις του περιβάλλοντος ή μεγάλα τεχνικά έργα. Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι:

  • Βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων των καμπύλων της ΕΟ 91,  προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχύτητα μελέτης από 50χλμ έως 70χλμ σε όλο το εξωαστικό μήκος της οδού
  • Διαχωρισμός των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας. Με κεντρική διαχωριστική νησίδα στα τμήματα που διέρχονται  αστικοποιημένων περιοχών και με στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey (NJ) σε μήκος 8,5 χλμ ή με κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτους 2.0m με υπερυψωμένο κράσπεδο σε μήκος 6,7 χλμ., στα τμήματα που διέρχονται σε αδόμητες περιοχές, προκειμένου  να αποκλειστεί η δυνατότητα αναστροφών, κάθετων διελεύσεων και χρήση του αντίθετου ρεύματος σε προσπεράσεις.
  • Κατασκευή δέκα (10) κυκλικών κόμβων σε διασταυρώσεις που καλούνται να εξυπηρετήσουν  μεγάλο φόρτο οι οποίοι ρυθμίζουν με ασφάλεια όλες τις κινήσεις, αυξάνουν την  κυκλοφοριακή ικανότητα της υφιστάμενης αρρύθμιστης διασταύρωσης και επιτρέπουν την αναστροφή στην κίνηση.
  • Κατασκευή  πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού ή στην μία πλευρά αυτής, όπου κρίθηκε αναγκαίο.
  • Κατασκευή 2χλμ ποδηλατοδρόμου
  • Κατασκευή ενός (1) παράδρομου, σε επιλεγμένο σημείο, προκειμένου να συνδεθούν κάθετοι οδοί που συμβάλουν σε ακατάλληλη θέση σε προτεινόμενο κυκλικό κόμβο.
  • Κατασκευή επεκτάσεων υφιστάμενων κάτω διαβάσεων πεζών και νέων όπου αυτό απαιτείται.
  • Εντοπισμός φυσικών αποδεκτών για την παραλαβή των όμβριων της οδού.

Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση με 28 συνολικά πτήσεις, συνολικής διάρκεια 34 ωρών περίπου, κατά τις οποίες αποτυπώθηκαν 8246 στρέμματα.

DATE OF PUBLICATION
Mar 3, 2023
SHARE

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

May 5, 2023
May 5, 2023

The first part of the Study of Stormwater Sewerage Works of the Municipality of Erythra has been completed

By identifying the streams and submitting proposals for the required technical works for the settlement and flood protection.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

News

Feb 15, 2023
Feb 15, 2023

Blue and Green Zone of Hadrian's Aqueduct

The Heat Mitigation Guide for the Hadrian's Aqueduct has been completed by the Atlantic Council.

Quick Search

Search below!