Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για τους Μητροπολιτικούς Χώρους Πράσινου της Αττικής


Τα αποτελέσματα της Μελέτης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής δίνουν έμφαση στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των πάρκων


Ο τρόπος ανάδειξης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου της Αττικής ως μέσο για την αναβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών και η δημιουργία ενός δικτύου έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας στην Αττική, αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης που υλοποίησε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Η μελέτη αφορά στους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας στους οποίους η Περιφέρεια Αττικής έχει αρμοδιότητα, και ειδικότερα εντοπίζεται:

  • στο σύμπλεγμα Πεδίο του Άρεως - Λόφος Φινόπουλου - Πλατεία Πρωτομαγιάς,
  • στο Αττικό Άλσος και
  • στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Μέσα από την μελέτη δίνεται έμφαση στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των πάρκων που πλέον αποτελούν χώρους εφαρμογής των αρχών βιώσιμης διαχείρισης και πρακτικών αειφορίας, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολιτισμικής συνύπαρξης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικότητας, βιωματικής εκπαίδευσης και παιδικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μέρες μας οι μητροπολιτικοί χώροι πρασίνου και τα αστικά πάρκα δεν αποτελούν απλώς χώρους επαφής των επισκεπτών τους με τη φύση, αλλά και χώροι ανάπτυξης δραστηριοτήτων άθλησης, προσωπικής ευεξίας, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης.

Κύριοι άξονες του προτεινόμενου Σχεδίου είναι:

  • Αναβάθμιση της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού χώρου μέσω αναμόρφωσης υπαίθριων χώρων και ενίσχυσης του πρασίνου με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση του μικροκλίματος με άμεση επίδραση στην υγεία των κατοίκων: καταπολέμηση των νησίδων θερμότητας, σταθεροποίηση και μείωση των θερινών θερμοκρασιακών μεταβολών, βελτίωση της ποιότητας αέρα στα αστικά κέντρα
  • Βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος: ενίσχυση και διάχυση της χλωρίδας και πανίδας, αύξηση της βιοποικιλότητας των φυτικών και ζωικών ειδών, στήριξη των οικοσυστημάτων
  • Προώθηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας: ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων (π.χ. υδάτων) και ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, προώθηση της ανακύκλωσης και στήριξη της κυκλικής οικονομίας
  • Βελτίωση της αστικής κινητικότητας: ενσωμάτωση διαδρομών εναλλακτικής κινητικότητας στα Πάρκα αναδεικνύοντάς τους σε κόμβους ενός ευρύτερου δικτύου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μείωση των ρύπων, ενίσχυση της αυτόνομης κινητικότητας των ευάλωτων ομάδων.
DATE OF PUBLICATION
Mar 30, 2023
TAGS
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!