Μελέτη για τη Χωρική Επένδυση των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής


Η ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου της Αττικής ως μέσο για την αναβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών.


Ο τρόπος ανάδειξης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής και δημιουργίας ενός δικτύου έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Αττική, θα προέλθουν μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου Αττικής και η συγκρότηση του πλήρους φακέλου της Στρατηγικής αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Μελέτη ωρίμανσης Στρατηγικής

  • Επιλογή και παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
  • Στόχοι και αρχιτεκτονική της στρατηγικής.
  • Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης.

Διαμόρφωση φακέλου Στρατηγικής ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
  • Στόχους και αρχιτεκτονική της στρατηγικής.
  • Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης.
  • Αναλυτικό Σχέδιο Χρηματοδότησης.
  • Αναλυτικό και Δεσμευτικό Σύστημα Διακυβέρνησης.
  • Διαβούλευση της στρατηγικής.
  • Ανάλυση Κινδύνων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε τρία εμβληματικά πάρκα της Αττικής, ο ρόλος των οποίων αναμένεται να είναι πολυσύνθετος στο εγγύς μέλλον, καθώς δεν αποτελούν μόνο «πνεύμονες πρασίνου», αλλά χώρους ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων και δράσεων, πάντα με γνώμονα τη διατήρηση του φυσικού κάλλους, και της προστασίας της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Επίσης, η μελέτη θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο διαλόγου, μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης, εντός θεσμικού πλαισίου, που θα ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Mητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής.

Δείτε περισσότερα εδώ για την Διαβούλευση της Χωρικής Στρατηγικής των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής.

Παράλληλα, θα καθοριστούν οι στόχοι διακυβέρνησης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής, ώστε να επενδυθούν περισσότεροι πόροι (ιδιωτικοί και δημόσιοι), προκειμένου να καταστούν τα συγκεκριμένα πάρκα βιώσιμα και ασφαλή, προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες, ανοικτά στην κοινωνία και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, που θα αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών των Πάρκων και θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 3, 2022
Status
SHARE

0101
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

0202
0101

Metropolitan Parks Of Attica

0303
0101

Integrated Territorial Investments

0404
0101

12 Strategic Specialization Studies

Blog

Feb 2, 2022
Feb 2, 2022

The Vourkari Wetland at Megara, a unique Regional Park

02 February 2022, World Wetlands Day. We discover a unique natural landscape in Attica. 

News

Nov 25, 2021
Nov 25, 2021

Study on Metropolitan Parks of Attica

The Development Agency, in collaboration with the respective institutions, is getting ready to prepare a study for the promotion and upgrade of Attica’s Metropolitan Parks.

News

Nov 22, 2021
Nov 22, 2021

CLIMATTICA Network to finalize its Establishment 

The 1st Pan-Hellenic Network of Regions and Municipalities for climate change - CLIMATTICA® is moving forward dynamically with the establishment of its Founding Board.