Ολοκληρώθηκε το ‘A μέρος της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού από Ελευσίνα έως Μέγαρα


Η αναβάθμιση της ασφάλειας και σήμανσης στο επίκεντρο της μελέτης.


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ασφάλειας και Σήμανσης της ΠΕΟΑΚ από Ελευσίνα έως Μέγαρα» ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος του παραδοτέου που περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση της οδού, την συγκοινωνιακή προμελέτη, την υδραυλική προμελέτη αποστράγγισης της οδού και την ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη.

Η μελέτη, αφορά στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών για την βελτίωση και την αναβάθμιση, κατά τμήματα της υφιστάμενης οδού καθώς και την μελέτη σήμανσης και ασφάλειας του συνόλου της αρτηρίας. Το συνολικό τμήμα που θα μελετηθεί αφορά τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, από Ελευσίνα έως Μέγαρα, συνολικού μήκους περίπου 12,4 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου έχει κατασκευασθεί πριν το 1945 ενώ η αστικοποίηση των παρόδιων περιοχών Νεράκι, Λουτρόπυργος και Νέας Περάμου έχουν επιβαρύνει κυκλοφορικά την οδό ενώ παράλληλα πολλοί είναι οι χρήστες μεταξύ Μεγάρων και Ελευσίνας που την προτιμούν. Επιπλέον, η παρόδια αστικοποίηση στο μεγαλύτερο μέρος της οδού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η οδός κατασκευάστηκε ως υπεραστική με ενιαίο κατάστρωμα κυκλοφορίας πλαισιωμένη από ανεπένδυτα ερείσματα, αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα ασφάλειας και λειτουργικής εξυπηρέτησης.

Η οδός καλείται να εξυπηρετήσει τις παρόδιες ιδιοκτησίες, την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση επί της οδού και άλλες λειτουργίες για τις οποίες δεν είναι εξοπλισμένη. Ιδιαίτερη πίεση και περιορισμός του εύρους κατάληψης της οδού υπάρχει από την υλοποίηση ορίων των παρόδιων ιδιοκτησιών καθώς και από κολώνες ΟΚΩ, από δέντρα που έχουν αναπτυχθεί, τοίχους και εμπόδια.

Συμπερασματικά, προκύπτει η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οδού, η αναβάθμιση της ασφάλειας, η εφαρμογή των κατάλληλων τυπικών αστικών και υπεραστικών διατομών, η μελέτη της αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, η μελέτη φωτισμού και κάθε στοιχείου που απαιτείται σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.

DATE OF PUBLICATION
May 8, 2023
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!