Προγραμματική σύμβαση για τη «Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών»


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νέα Μητροπολιτική Αττική ανέλαβε την υλοποίηση της υδραυλικής μελέτης για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.


Η Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας αφορά σε μελέτη κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού των Ερυθρών που περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική επιφάνεια 1900 στρεμμάτων. 

Το εν λόγω έργο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον οικισμό των Ερυθρών, ενώ το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Νέα Μητροπολιτική Αττική αφορά στη Μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών με τις απαιτούμενες Τοπογραφικές εργασίες. Με τη μελέτη θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν την περιοχή μελέτης, τα οποία κατέρχονται από τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό, για τα οποία θα υποβληθούν προτάσεις των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού και των παραπλήσιων αγροτικών εκτάσεων.

Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα θεωρηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Sep 29, 2022
Status
Pillar
DURATION
38 months
Program
Projects under implementation of Region of Attica

0101
0101

Sediment Management in West Attica

0202
0101

Study for the Municipality of Keratsini-Drapetsona

0303
0101

Interventions Study - Bridges of Attica

0404
0101

Hadrian's Aqueduct

News

Jul 29, 2022
Jul 29, 2022

Workshops of the Region of Attica for the new NSRF (ESPA) 2021-27

New Metropolitan Attica participates in the thematic meetings with the central slogan "Attica is changing. The NSRF in your city".

News

Jul 7, 2022
Jul 7, 2022

#2 Charette for the Hadrian’s Aqueduct

During the event, important results of the first day’s workshop were presented, such as proposed interventions aiming to temperature reduction.

News

Jun 3, 2022
Jun 3, 2022

Green Agenda

The Program of Region of Attica’s Development Organization for the Environment.

News

May 27, 2022
May 27, 2022

Sustainable Urban Mobility Strategy for Attica

The Region of Attica is preparing for the formulation of a Sustainable Urban Mobility Strategy.