Διαχείριση Φερτών Υλικών στη Δυτική Αττική


Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Διαχείριση των Φερτών Υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του Λατομείου ΤΙΤΑΝ».


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, αναλαμβάνει τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου «Διαχείριση των φερτών υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του λατομείου ΤΙΤΑΝ», με σκοπό την απομάκρυνση των αδρανών και λοιπών υλικών, τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και τελικά την αποκατάσταση του χώρου του ανενεργού λατομείου της ΤΙΤΑΝ  Α.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται τα παρακάτω:

  • Εκπόνηση μελέτης του έργου με τίτλο «Διαχείριση των φερτών υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του λατομείου ΤΙΤΑΝ», που αφορά στην αξιολόγηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα απόβλητα και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
  • Παροχή υπηρεσίας για τη διενέργεια του διαγωνισμού, για την επιλογή του αναδόχου υλοποίησης του έργου και την υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής των προβλεπόμενων στη μελέτη εργασιών.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση και καθαρισμό του πρώην λατομείου της ΤΙΤΑΝ Α.Ε, αλλά και για την εξασφάλιση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 3, 2023
Status
Pillar
DURATION
24 months
Program
Projects under implementation of Region of Attica

0101
0101

Study for the Municipality of Chalandri

0202
0101

Attica’s Digital Transformation Centre

0303
0101

Study for the Playgrounds in Pedion tou Areos

0404
0101

Study on Metropolitan Parks of Attica

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

News

Feb 15, 2023
Feb 15, 2023

Blue and Green Zone of Hadrian's Aqueduct

The Heat Mitigation Guide for the Hadrian's Aqueduct has been completed by the Atlantic Council.