Προγραμματική σύμβαση για τη «Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών»


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Νέα Μητροπολιτική Αττική ανέλαβε την υλοποίηση της υδραυλικής μελέτης για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.


Η Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων Δ.Ε. Ερυθρών δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας αφορά σε μελέτη κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού των Ερυθρών που περικλείεται από την υφιστάμενη περιμετρική οδό, καθώς και ολόκληρη την έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, σε συνολική επιφάνεια 1900 στρεμμάτων. 

Το εν λόγω έργο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον οικισμό των Ερυθρών, ενώ το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Νέα Μητροπολιτική Αττική αφορά στη Μελέτη των απαιτούμενων υδραυλικών έργων αποχετεύσεως ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών με τις απαιτούμενες Τοπογραφικές εργασίες. Με τη μελέτη θα εντοπισθούν τα ρέματα που διασχίζουν την περιοχή μελέτης, τα οποία κατέρχονται από τους γύρω λόφους και τελικά εκβάλλουν στο ποταμό Ασωπό, για τα οποία θα υποβληθούν προτάσεις των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού και των παραπλήσιων αγροτικών εκτάσεων.

Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα θεωρηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
29 Σεπ 2022
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
38 μήνες
Πρoγραμμα
Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής

0101
0101

Διαχείριση Φερτών Υλικών στη Δυτική Αττική

0202
0101

Μελέτη για τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

0303
0101

Μελέτη Επεμβάσεων - Γέφυρες Αττικής

0404
0101

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Νέα

29 Ιουλ 2022
29 Ιουλ 2022

Workshops της Περιφέρειας Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική συμμετέχει στις θεματικές συναντήσεις με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου».

Νέα

7 Ιουλ 2022
7 Ιουλ 2022

#2 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα του Workshop της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή προτάσεις παρεμβάσεων για μείωση των θερμοκρασιών.

Νέα

3 Ιουν 2022
3 Ιουν 2022

Green Agenda

Το Πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής για το Περιβάλλον.

Νέα

27 Μαϊ 2022
27 Μαϊ 2022

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής, σε φάση προετοιμασίας για τη χάραξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.