Φοιτητικος Διαγωνισμος Επιχειρηματικης Ιδεας

Η Περιφέρεια Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σας προσκαλούν να δηλώσετε συμμετοχή στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας


Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ανταγωνιστικό αλλά και ποτέ, μέχρι σήμερα, δεν διαφαίνονταν τόσες ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα και επενδύσεις. Η Περιφέρεια Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ώθηση στη νεανική επιχειρηματικότητα, μέσα από μια καινοτόμο πρωτοβουλία, τον Φοιτητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας.

Ένας νέος θεσμός, που φιλοδοξεί να δώσει πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές/-τριες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, να προσφέρει γνώσεις, ευκαιρίες και το κατάλληλο υπόβαθρο ανάπτυξης για νέες ιδέες. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών στην επιχειρηματική ζωή της περιφέρειας, η προβολή, η υποστήριξη και η ώθηση στα επιχειρηματικά όνειρα και τις φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του Διαγωνισμού με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Α. Συρίγου, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ),  Αθ. Κυριαζή, των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Βουλευτών, εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά και εκατοντάδων φοιτητών.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Ν. Δούνια, Γ. Μελάς και Χ. Μπουτσικάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου, ενώ το Δήμαρχο Πειραιά Γ. Μώραλη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Δ. Καρύδης. 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές/-τριες ΑΕΙ που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, ατομικά ή σε ομάδες, στην παρακάτω ειδική φόρμα του διαγωνισμού.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Στην παρακάτω φόρμα, μπορείτε να συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία σας, και την επιχειρηματική ιδέα την οποία προτείνετε. Ενδεικτικά, επισημαίνονται τα στοιχεία στα οποία πρέπει να απαντάει η πρότασή σας.

  • Περίληψη προτεινόμενης ιδέας
  • Βασική ιδέα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Πρόβλημα στο οποίο φιλοδοξεί να δώσει λύση
  • Φύση της προτεινόμενης ιδέας (προϊόν /υπηρεσία) και τα χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματά της
  • Βαθμός καινοτομίας
  • Κοινό – στόχος
  • Ανταγωνισμός
  • Παραγωγή εσόδων
  • Κόστος του προϊόντος/υπηρεσίας
  • Εισαγωγή της ιδέας στην αγορά και προσέλκυση πελατών 
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι Επιχειρηματικές Ιδέες:

  • Οι υποβαλλόμενες εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 1.500 λέξεις. Εργασίες που θα υποβληθούν με μεγαλύτερο αριθμό λέξεων θα περικόπτονται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη το πέραν των 1.500 λέξεων κείμενο.
  • Τα κείμενα θα πρέπει να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά Times New Roman, Arial, Calibri ή παρόμοια, μεγέθους 12 και με μέγιστο διάστιχο 1.5
  • Το αρχείο θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή .Pdf
  • Η πρώτη σελίδα (εξώφυλλο) κάθε υποβαλλόμενης εργασίας θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς τον τίτλο της υποβαλλόμενης ιδέας και το όνομα/ ονόματα του/των φοιτητή/-των/-τριών που την καταθέτουν καθώς και το ακαδημαϊκό ίδρυμα από το οποίο προέρχονται
  • Οι εργασίες μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές [μέγιστος αριθμός ατόμων ομαδικών εργασιών τέσσερα (4) άτομα]. Στις ομαδικές ορίζεται ένας από τους φοιτητές/-τριες για την επικοινωνία με την ομάδα.
  • Οι εργασίες υποβάλλονται από εν ενεργεία προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες των ΑΕΙ της Περιφέρειας Αττικής
  • To εξώφυλλο και τυχόν βιβλιογραφία δεν προσμετρώνται στον αριθμό των λέξεων
  • Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω
  • Τυχόν αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού ή/και διευκρινήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα και παρακαλούνται οι συμμετέχοντες όπως τη συμβουλεύονται σε τακτά διαστήματα  
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 31/3/2023   
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση:

  • Τη σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας
  • Την αξία που δημιουργείται από το προτεινόμενο προϊόν ή την υπηρεσία
  • Τη δυναμική και την ελκυστικότητα για την αγορά-στόχο
  • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης επιχείρησης
  • Τη λειτουργική και τεχνολογική βιωσιμότητα
  • Το βαθμό ολοκλήρωσης και ωριμότητας της ιδέας
  • Τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον οικονομικό προγραμματισμό

  Κριτήριο

  Βαθμολογία ανά κριτήριο

  Σαφήνεια και συνεκτικότητα

  10

  Παραγόμενη αξία

  10

  Δυναμική και ελκυστικότητα

  10

  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

  25

  Λειτουργική και τεχνολογική βιωσιμότητα

  20

  Οικονομικός προγραμματισμός

  15

  Βαθμός ωριμότητας

  10

  Σύνολο βαθμολογίας:

  100

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • Καθηγητής Σωτήριος Καρκαλάκος , Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόδρομος Βλάμης , Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεών
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παραβάντης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ρουκανάς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
 • ΕΠΑΘΛΑ

  Οι επιχειρηματικές ιδέες με την καλύτερη αξιολόγηση θα λάβουν τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα ανάλογα με την θέση κατάταξής τους.

  Για τις πέντε πρώτες επιχειρηματικές ιδέες με την καλύτερη αξιολόγηση:

  • 1 laptop ανά ιδέα/ομάδα 


  Για τις πέντε επόμενες επιχειρηματικές ιδέες στην κατάταξη αξιολόγησης:

  • 1 tablet ανά ιδέα/ομάδα


  Όλοι οι βραβευθέντες/-θείσες φοιτητές/ ομάδες φοιτητών θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε ειδική εκδήλωση, στην οποία θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την επιχειρηματική ιδέα τους στο κοινό και τους φορείς/επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Την υλοποίηση του διαγωνισμού έχει αναλάβει η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα


Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί.
Διαγωνισμός

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Uploaded Img
0%
thumbnails...