Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 24/03/2022 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» (ΑΔΑ: 6Ν5Ζ46ΜΧΠΚ-6ΦΒ)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 431/24-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Χ1446ΜΧΠΚ-ΓΦΘ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  3. Το από 04/04/2022 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  4. Την από 07/04/2022 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣΟΔ46ΜΧΠΚ-0ΘΤ) του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΠΠΡ 431/24-03-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
7 Απρ 2022
SHARE
 

ΩΣΟΔ46ΜΧΠΚ-0ΘΤ Πρακτικό ΔΣ 07.04.2022 Απόσπασμα Θέμα 1ο.pdf

Download
 
 

Ανακοινώσεις

24 Μαρ 2022
24 Μαρ 2022

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων 


Ανακοινώσεις

24 Μαρ 2022
24 Μαρ 2022

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων 


Ανακοινώσεις

24 Μαρ 2022
24 Μαρ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Ανακοινώσεις

11 Μαρ 2022
11 Μαρ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Ανακοινώσεις

11 Μαρ 2022
11 Μαρ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Ανακοινώσεις

3 Μαρ 2022
3 Μαρ 2022

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ανακοινώνει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 372/11-02-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανακοινώσεις

21 Φεβ 2022
21 Φεβ 2022

Παράταση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων συνεργασίας

Ανακοινώσεις

11 Φεβ 2022
11 Φεβ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου 

εγγραφη στο Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις

Form newsletter

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!