Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας 

Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2024

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με φυσική παρουσία, την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα, (Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 - 3ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 9)

Θέμα 2ο: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Λοιπά θέματα


 

Πρόσκληση ΓΣ Νέα Μητροπολιτική Αττική_22.04.2024.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
22 Απρ 2024
SHARE
 

Πρόσκληση ΓΣ Νέα Μητροπολιτική Αττική_22.04.2024.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!