Η Αξιοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως εργαλείο μείωσης της ενεργειακής φτώχειας


T
η μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ υλοποιεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική.


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, και εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 αναλαμβάνει τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο αφορά στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών στην Περιφέρειας Αττικής και στη διερεύνηση της δυνατότητας και σκοπιμότητας αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών αυτών με οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό τρόπο.

Η ενέργεια διέρχεται μία φάση μετασχηματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος σε καθαρές μορφές ενέργειας, ενώ παράλληλα και με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT, υπερδιπλασιάστηκαν, σε ποσοστό 115% οι τιμές εισαγωγής ενέργειας στη ζώνη του ευρώ στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021, με τις εγχώριες τιμές παραγωγής ενέργειας να αυξάνονται επίσης σχεδόν κατά τα τρία τέταρτα. Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η ανάγκη μετάβασης του ενεργειακού συστήματος σε καθαρές μορφές ενέργειας βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο ενώ ικανοποιεί το όραμα για μία Αττική πιο «πράσινη», που πρωτοπορεί στην ενεργειακή μετάβαση και παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και προσιτή ενέργεια για τους πολίτες και τα νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμεση μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων και των κατοίκων τους εκφράζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των ρύπων κατά 55% έως το 2030.

Ειδικότερα, η μελέτη της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», θα αποτυπώσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής. Ακολούθως, θα γίνει διερεύνηση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ και θα σχεδιαστεί ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων με προσδιορισμό του βέλτιστου μοντέλου διακυβέρνησης με βάση τις καλύτερες πρακτικές.

Η μελέτη θα συνδιαμορφωθεί στη βάση της συνεργασίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, ώστε το τελικό παραδοτέο να οδηγήσει σε μία ώριμη πρόταση παρέμβασης για την Περιφέρεια.


Σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες

Οι Ενεργειακές Κοινότητες των ΟΤΑ είναι μη κερδοσκοπικές εταιρίες των οποίων τα κέρδη επιστρέφονται στους πολίτες των οικείων Δήμων μέσα από έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες μείωσης του ενεργειακού κόστους και περαιτέρω προώθησης της ενεργειακής μετάβασης. Μία πρωτοβουλία που, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, στοχεύει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας.


H μελέτη υλοποιείται από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» (Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5145430), που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Δείτε περισσότερα για την μελέτη εδώ

DATE OF PUBLICATION
Apr 8, 2022
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!