Μελέτη για την Χωρική Επένδυση των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής


Η ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου της Αττικής ως μέσο για την αναβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών.


Ο τρόπος ανάδειξης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής και δημιουργίας ενός δικτύου έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Αττική,θα προέλθουν μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου Αττικής και η  συγκρότηση του πλήρους φακέλου της Στρατηγικής αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Μελέτη ωρίμανσης Στρατηγικής

  • Επιλογή και παρουσίαση περιοχής εφαρμογής
  • Στόχοι και αρχιτεκτονική της στρατηγικής
  • Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης

Διαμόρφωση φακέλου Στρατηγικής ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής
  • Στόχους και αρχιτεκτονική της στρατηγικής
  • Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης
  • Αναλυτικό Σχέδιο Χρηματοδότησης
  • Αναλυτικό και Δεσμευτικό Σύστημα Διακυβέρνησης
  • Διαβούλευση της στρατηγικής
  • Ανάλυση Κινδύνων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων

Η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε τρία εμβληματικά πάρκα της Αττικής, ο ρόλος των οποίων αναμένεται να είναι πολυσύνθετος στο εγγύς μέλλον, καθώς δεν αποτελούν μόνο «πνεύμονες πρασίνου», αλλά χώρους ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων και δράσεων, πάντα με γνώμονα τη διατήρηση του φυσικού κάλλους, και της προστασίας της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Επίσης, η μελέτη θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο διαλόγου, μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης, εντός θεσμικού πλαισίου, που θα ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά  διαμόρφωσης  της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Mητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής.

Δείτε περισσότερα εδώ για την Διαβούλευση της Χωρικής Στρατηγικής των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής.

Παράλληλα, θα καθοριστούν οι στόχοι διακυβέρνησης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής, ώστε να επενδυθούν περισσότεροι πόροι (ιδιωτικοί και δημόσιοι), προκειμένου να καταστούν τα συγκεκριμένα πάρκα βιώσιμα και ασφαλή, προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες, ανοικτά στην κοινωνία και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, που θα αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών των Πάρκων και θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2022
Status
SHARE

0101
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

0202
0101

Μητροπολιτικοί χώροι πρασίνου Αττικής

0303
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

0404
0101

Έξι Μελέτες σε Σημαντικούς Αναπτυξιακούς Πυλώνες της Αττικής

Blog

2 Φεβ 2022
2 Φεβ 2022

Ο Υγρότοπος στο Βουρκάρι Μεγάρων, ένα μοναδικό Περιφερειακό Πάρκο

02 Φεβρουαρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Ανακαλύπτουμε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο της Αττικής.

Νέα

25 Νοε 2021
25 Νοε 2021

Μελέτη Μητροπολιτικών Πάρκων 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς προχωράει σε εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αναβάθμιση των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου.

Νέα

22 Νοε 2021
22 Νοε 2021

Το Δίκτυο CLIMATTICA στην Τελική Ευθεία Σύστασης

Με τη σύσταση του Ιδρυτικού Δ.Σ. προχωράει δυναμικά το 1ο Πανελλαδικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή - CLIMATTICA®».