Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής


Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για ανάπτυξη & λειτουργία του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική» έχει αναλάβει κι υλοποιεί την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Περιφέρεια Αττικής,  για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία. 

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού είναι οι ψηφιακές λύσεις και δράσεις, που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας και συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης της πράσινης μετάβασης.

Η δημιουργία του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας σε ένα εύρος πεδίων όπως:

  • Δράσεις ενίσχυσης και διεύρυνσης των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Περιφέρεια Αττικής στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
  • Δράσεις ενίσχυσης και επιτάχυνσης της ψηφιακής μετάβασης των Δήμων Αττικής,
  • Προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας και διάδοση των εφαρμογών τους στην οικονομία και την κοινωνία,
  • Ανάδειξη και διάδοση δικτύων και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων» (smart cities)
  • Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το Κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα προτείνει η Περιφέρεια Αττικής προς τους Δήμους μέσα από τη διαμόρφωση και διαχείριση ενός συστήματος συνεργατών, νεοφυών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών - ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα αφορούν σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Η από κοινού υλοποίηση και υποστήριξη συμφωνημένων ψηφιακών λύσεων μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων θα συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και θα αμβλύνει τις ανισότητες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης της κοινωνίας και των πολιτών στα οφέλη που δημιουργεί η ψηφιακή μετάβαση.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 26, 2023
Status
DURATION
8 months
Program
Sectoral Development Programme "Digital Governance"

0101
0101

RISK MANAGEMENT IN SCHOOLS

0202
0101

DIGITAL TRANSITION OF THE REGION OF ATTICA

0303
0101

Attica Region Entrepreneurship Center

0404
0101

Study Of The Cycling Infrastructure Of The Iera Odos


News

Mar 27, 2023
Mar 27, 2023

Study for the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been completed

The study concerning the treatment of damages and the upgrading of the infrastructures of the Summer Camp of the Holy Metropolitan Church of Nikaia has been implemented.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The 1st part of the study for the enhancement of road safety on National Road 91 has been completed

Presentation of the results of the study entitled «Interventions for the improvement of Road Safety in targeted positions of N.R.91 in the section from Varkiza to Sounio».

News

Feb 15, 2023
Feb 15, 2023

Blue and Green Zone of Hadrian's Aqueduct

The Heat Mitigation Guide for the Hadrian's Aqueduct has been completed by the Atlantic Council.