Διαχείριση Φερτών Υλικών στη Δυτική Αττική


Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Διαχείριση των Φερτών Υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του Λατομείου ΤΙΤΑΝ».


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, αναλαμβάνει τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου «Διαχείριση των φερτών υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του λατομείου ΤΙΤΑΝ», με σκοπό την απομάκρυνση των αδρανών και λοιπών υλικών, τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και τελικά την αποκατάσταση του χώρου του ανενεργού λατομείου της ΤΙΤΑΝ  Α.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται τα παρακάτω:

  • Εκπόνηση μελέτης του έργου με τίτλο «Διαχείριση των φερτών υλικών από την πλημμύρα στις 15/11/2017 στη Δυτική Αττική που βρίσκονται εντός του λατομείου ΤΙΤΑΝ», που αφορά στην αξιολόγηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα απόβλητα και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
  • Παροχή υπηρεσίας για τη διενέργεια του διαγωνισμού, για την επιλογή του αναδόχου υλοποίησης του έργου και την υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής των προβλεπόμενων στη μελέτη εργασιών.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση και καθαρισμό του πρώην λατομείου της ΤΙΤΑΝ Α.Ε, αλλά και για την εξασφάλιση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2023
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
24 μήνες
Πρoγραμμα
Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής

0101
0101

Μελέτη για τον Δήμο Χαλανδρίου

0202
0101

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

0303
0101

Μελέτη για τις Παιδικές Χαρές στο Πεδίον του Άρεως

0404
0101

Μελέτη Για Πάρκα & Άλση Αττικής

Νέα

21 Απρ 2023
21 Απρ 2023

Ξεκινούν 6 Νέες Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».

Νέα

3 Μαρ 2023
3 Μαρ 2023

Ολοκληρώθηκε το 1ο μέρος της μελέτης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 91

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε υπολειπόμενες θέσεις της Ε.Ο.91 στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο».

Νέα

3 Μαρ 2023
3 Μαρ 2023

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Νέα

15 Φεβ 2023
15 Φεβ 2023

Γαλάζια και Πράσινη Ζώνη Αδριάνειου Υδραγωγείου

Ολοκληρώθηκε ο Οδηγός Μετριασμού Θερμότητας για το Αδριάνειο Υδραγωγείο από το Atlantic Council.