Ωρίμανση  Έργων Ανάπλασης του Δήμου Αμαρουσίου 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων μέσω εργασιών ανάπλασης στις διαφορετικές πολεοδομικές ενότητες.


Με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», προβλέπεται η ωρίμανση μιας σειράς έργων που αφορούν στην βελτίωση οδικών υποδομών, στη δημιουργία πράσινων διαδρομών περιπάτου καθώς και στην ανάδειξη δημόσιων χώρων πρασίνου στο Δήμο Αμαρουσίου. Το έργο: «Ωρίμανση έργων ανάπλασης στις περιοχές Ψαλιδιού, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου», περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη και εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης στις πολεοδομικές ενότητες του Ψαλιδιού, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου.

Ειδικότερα:

Έργο Α: Αναβάθμιση και ενοποίηση επιλεγμένων κοινοχρήστων χώρων στην πολεοδομική ενότητα του Ψαλιδιού

Έργο Β: Ενοποίηση επιλεγμένων χώρων στην πολεοδομική ενότητα του Αγίου Θωμά

Έργο Γ: Ενοποίηση επιλεγμένων χώρων στη περιοχή της Νέας Φιλοθέης

Έργο Δ: Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Νέας Φιλοθέης 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στην εκπόνηση των ακόλουθων κατηγοριών μελετών:

  • Τοπογραφικές εργασίες
  • Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανική
  • Προεκτίμηση των απαιτούμενων υδραυλικών έργων
  • Φυτοτεχνική Μελέτη
  • ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των έργων μαζί με τις εγκρίσεις εκτιμάται συνολικά σε 15 μήνες.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Nov 21, 2023
Status
Pillar
DURATION
15 μήνες
Program
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου

0101
0101

Infrastructure works in the “Mati” Area of Eastern Attica

0202
0101

Study for the Municipality of Spetses

0303
0101

Study for the Municipality of Keratsini-Drapetsona

0404
0101

Municipality of Chalandri | Urban Regeneration

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Results of the first phase of the Study of 18 renovations of the Municipality of Spetses

The first phase of the Study of 18 regenerations of the Municipality of Spetses has been completed and the first results according to the Program Contract.

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Study for the Urban intervention in Vergina 

Presentation of the results of the study regarding the Programme Contract with the Municipality of Veria.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

News

Dec 21, 2022
Dec 21, 2022

The study of the Urban Regeneration of the Municipality of Chalandri has been completed

Presentation of the results of the study regarding the Program Contract for the "Bioclimatic – Urban regeneration of municipality of Chalandri Shopping Center".