Ωρίμανση  Έργων Ανάπλασης του Δήμου Αμαρουσίου 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων μέσω εργασιών ανάπλασης στις διαφορετικές πολεοδομικές ενότητες.


Με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», προβλέπεται η ωρίμανση μιας σειράς έργων που αφορούν στην βελτίωση οδικών υποδομών, στη δημιουργία πράσινων διαδρομών περιπάτου καθώς και στην ανάδειξη δημόσιων χώρων πρασίνου στο Δήμο Αμαρουσίου. Το έργο: «Ωρίμανση έργων ανάπλασης στις περιοχές Ψαλιδιού, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου», περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη και εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης στις πολεοδομικές ενότητες του Ψαλιδιού, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου.

Ειδικότερα:

Έργο Α: Αναβάθμιση και ενοποίηση επιλεγμένων κοινοχρήστων χώρων στην πολεοδομική ενότητα του Ψαλιδιού

Έργο Β: Ενοποίηση επιλεγμένων χώρων στην πολεοδομική ενότητα του Αγίου Θωμά

Έργο Γ: Ενοποίηση επιλεγμένων χώρων στη περιοχή της Νέας Φιλοθέης

Έργο Δ: Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Νέας Φιλοθέης 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στην εκπόνηση των ακόλουθων κατηγοριών μελετών:

  • Τοπογραφικές εργασίες
  • Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανική
  • Προεκτίμηση των απαιτούμενων υδραυλικών έργων
  • Φυτοτεχνική Μελέτη
  • ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των έργων μαζί με τις εγκρίσεις εκτιμάται συνολικά σε 15 μήνες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
21 Νοε 2023
Status
Πυλωνας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
15 μήνες
Πρoγραμμα
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου

0101
0101

Έργα υποδομής στην περιοχή «Μάτι» της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

0202
0101

Μελέτη για το Δήμο Σπετσών

0303
0101

Μελέτη για τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

0404
0101

Δήμος Χαλανδρίου | Αστική Ανάπλαση

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

21 Απρ 2023
21 Απρ 2023

Μελέτη Αστικής Παρέμβασης στην Βεργίνα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορούν στην Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Βέροιας.

Νέα

3 Μαρ 2023
3 Μαρ 2023

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Νέα

21 Δεκ 2022
21 Δεκ 2022

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Βιοκλιματική – Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου».