Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30 Μαΐου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2023_31.05.2023.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
31 Μαϊ 2023
SHARE
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2023_31.05.2023.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!