Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 30.04.2024 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» (ΑΔΑ: 6ΦΤΛ46ΜΧΠΚ-ΟΙ4)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 289/01.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΘΩ46ΜΧΠΚ-ΣΡ8) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 5 άτομα για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης των ως κάτωθι Προγραμματικών Συμβάσεων με:

  • Τον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: «Ανάπλαση στην περιοχή Λιμένα Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι»
  • Τον Δήμο Αμαρουσίου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Ωρίμανση έργων ανάπλασης στις περιοχές Ψαλιδίου, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 10 Μαΐου, 2024 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινήσεων: 08 Μαΐου, 2024 και ώρα 13:00μ.μ.

 

62ΘΩ46ΜΧΠΚ-ΣΡ8 ΣΜΕ19.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ_19.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
1 Μαϊ 2024
SHARE
 

62ΘΩ46ΜΧΠΚ-ΣΡ8 ΣΜΕ19.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ_19.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!