Πολιτικές «πράσινης ανάπτυξης» για τα Νησιά της Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 12, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Αττικής σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης των δυνατοτήτων, των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής) και πιο συγκεκριμένα των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας, σε «πράσινες» και περιβαλλοντικά φιλικότερες μορφές ενέργειας, με στόχο την ενεργειακή τους αυτονομία από το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τουλάχιστον για τον κύριο όγκο δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά).

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 3 ενότητες:

Ι. Διαδικασία και προϋποθέσεις ενεργειακής μετάβασης των νησιών της Περιφέρειας Αττικής

II. Διερεύνηση των ενεργειακών αναγκών και διατύπωση αρχών ενεργειακής μετάβασης των νησιών

ΙΙΙ. Διατύπωση προτεινόμενων έργων και δράσεων

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).


PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Jul 7, 2023
Status
DURATION
5 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Agri - Food Sector Study

0202
0101

Carrying Capacity Study of Attica Region

0303
0101

Risk Management in Schools

0404
0101

Climate Resilience of Attica Region

News

Jul 16, 2023
Jul 16, 2023

The Attica Digital Transformation Center Study is completed

With an integrated business development & operation plan, the Digital Transformation Center of the Region of Attica is launched.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Studies for the Parks and Groves of the Attica Region are in progress.

The Program Contract is being developed based on the schedule within the framework of Administrative Studies for the Parks and Groves of the Attica Region.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Results of the first phase of the Study of 18 renovations of the Municipality of Spetses

The first phase of the Study of 18 regenerations of the Municipality of Spetses has been completed and the first results according to the Program Contract.

News

Jul 4, 2023
Jul 4, 2023

Develop Attica 2021 - 2023

In a special event at Gazarte, on Monday, July 3rd, the successful course of 30 months of action of "New Metropolitan Attica", was presented.