Πολιτικές «πράσινης ανάπτυξης» για τα Νησιά της Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 12, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Αττικής σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης των δυνατοτήτων, των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής) και πιο συγκεκριμένα των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας, σε «πράσινες» και περιβαλλοντικά φιλικότερες μορφές ενέργειας, με στόχο την ενεργειακή τους αυτονομία από το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τουλάχιστον για τον κύριο όγκο δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά).

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 3 ενότητες:

Ι. Διαδικασία και προϋποθέσεις ενεργειακής μετάβασης των νησιών της Περιφέρειας Αττικής

II. Διερεύνηση των ενεργειακών αναγκών και διατύπωση αρχών ενεργειακής μετάβασης των νησιών

ΙΙΙ. Διατύπωση προτεινόμενων έργων και δράσεων

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
7 Ιουλ 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0202
0101

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

0303
0101

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

0404
0101

Κλιματική Ανθεκτικότητα Περιφέρειας Αττικής 

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.