Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική» θα εκπονήσει μελέτη διαμόρφωσης στρατηγικής για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου


Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου», μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική».


Με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με θέμα «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου», μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, εν λειτουργία, αειφόρο έργο της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και τεχνική του αρτιότητα όπως και την οικονομική και κοινωνική του σημασία διαχρονικά. Έχει μήκος 20 χιλιόμετρα με αφετηρία τις παρυφές της Πάρνηθας και κατάληξη στη Δεξαμενή της ομώνυμης πλατείας στο Κολωνάκι, ενώ διασχίζει τις περιοχές Αχαρνών, Κάτω Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Ν. Ψυχικού και Αμπελοκήπων.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου της Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και της εξειδίκευσης του Στόχου Πολιτικής 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες», όρισε ως στρατηγική επιλογή την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε τομείς αναπτυξιακού πλεονεκτήματος για την Περιφέρεια.

Ως προτεινόμενη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, μεταξύ άλλων, περιγράφεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως έργου περιβαλλοντικής ανάπτυξης και βελτίωσης του μικροκλίματος, καθώς και ως διαδρομή πολιτισμού, τουρισμού και αναψυχής. Στρατηγικός στόχος μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, είναι η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης μέσα και  από την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του και η μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών στους 8 Δήμους που διασχίζει (Αθηναίων, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Νέου Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης και Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», στο πλαίσιο του θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, υποστηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στην ανάπτυξη και εξειδίκευση της στρατηγικής για την ανάπλαση και ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου και προετοιμάζεται - μετά την οριστική έγκριση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021 – 2027 και την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής- να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της εν λόγω χωρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα προωθεί τις διαδικασίες για να αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τις πράξεις που θα περιλαμβάνονται στη στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη τεκμηρίωση της προτεινόμενης χωρικής στρατηγικής και την προετοιμασία ολοκληρωμένης και άρτιας πρότασης προς υποβολή, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική», δρομολογεί την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης διαμόρφωσης στρατηγικής και παρεμβάσεων για την ανάδειξη του κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου και της διαδρομής του εντός της Αττικής. Η μελέτη θα προβλέπει τη σύνδεση του Υδραγωγείου με τις περιοχές που αυτό διαπερνά και το αστικό και φυσικό τους περιβάλλον καθώς και τη δημιουργία παρεμβάσεων και οδικού χάρτη υλοποίησής τους.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προκαταρκτικής μελέτης είναι η διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας προκειμένου να ενταχθεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο σε ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει: (α) τον εντοπισμό του αναπτυξιακού πλεονεκτήματος του Αδριάνειου Υδραγωγείου και των ειδικών διαλειτουργειών μεταξύ των Δήμων από τους οποίους διέρχεται, (β) τον εντοπισμό των συνεργειών του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και την δημιουργική οικονομία, (γ) τον τρόπο ανάδειξης της υπερτοπικής λειτουργίας του και (δ) προτάσεις για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών στους δήμους που διασχίζει.

Επιπλέον, η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διατύπωση στόχων και προτεραιοτήτων μέσα από την συγκεκριμένη χωρική στρατηγική, τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της στρατηγικής, καθώς και την εξειδίκευση τεχνικών έργων και παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής και των ευρύτερων στόχων και προτεραιοτήτων που συνδέονται με αυτή.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της στρατηγικής και της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» θα εντείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Περιφέρεια Αττικής, τους οκτώ Δήμους τους οποίους διατρέχει το Αδριάνειο Υδραγωγείο, την ΕΥΔΑΠ που είναι κύριος των αγωγών και το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.


Αδριάνειο Υδραγωγείο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15 Νοε 2021
SHARE

Νέα

2 Οκτ 2023
2 Οκτ 2023

Εκπαιδευτικά Βιωματικά Εργαστήρια

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μικρούς και μεγάλους στο Κέντρο της Γης, στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», για όλη την εβδομάδα 16 - 24/09 του Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια.

Νέα

29 Σεπ 2023
29 Σεπ 2023

Παράδοση & Αττική Γη

Μία γιορτή αφιερωμένη στην Αττική Γη, την λαϊκή μας παράδοση και τις γεύσεις του τόπου μας.

Νέα

27 Σεπ 2023
27 Σεπ 2023

Attica Molecular Mixology - Πρωτότυπα molecular cocktails για το Φεστιβάλ Γαίας Αττικής  | Νέα Θεσμοφόρια

Μια μοναδική βιωματική εμπειρία με πρωτότυπα molecular cocktails παρουσιάστηκε την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, στο MoMix Bar στον Κεραμεικό.

Νέα

25 Σεπ 2023
25 Σεπ 2023

Physis Gaia Project | Μία μαγική βραδιά στο πάρκο της πόλης

Μία μοναδική βραδιά ζήσαμε το Σάββατο στο Πεδίον του Άρεως, με το Physis Gaia Project. Η Ευρυδίκη με την Άντα Αθανασοπούλου τραγούδησαν μοναδικά τραγούδια και ξεσήκωσαν το κοινό!

Νέα

21 Σεπ 2023
21 Σεπ 2023

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος παρουσίασε το Ελληνικό Πρωινό της Αττικής στο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια 

Το «Φεστιβάλ Γαίας Αττικής – Νέα Θεσμοφόρια» καλωσόρισε το καινοτόμο «Ελληνικό Πρωινό» σε μία ξεχωριστή εκδήλωση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στον Άλιμο.

Νέα

19 Σεπ 2023
19 Σεπ 2023

Ημερίδα Νέα Θεσμοφόρια

Το περιβάλλον, οι επιδράσεις της κλιματικής κρίσης και τα προϊόντα της αττικής γης τέθηκαν στο προσκήνιο μιας «γόνιμης» ημερίδας που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Νέα

18 Σεπ 2023
18 Σεπ 2023

Mια ηχηρή ‘Ωδή στη Γη’ άνοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ Γαίας Αττικής | Νέα Θεσμοφόρια

Ένα μαγευτικό συμφωνικό χορόδραμα, πλήθος κόσμου και ηχηρά μηνύματα οικολογικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης πρωταγωνίστησαν στα εγκαίνια του 1ου Φεστιβάλ Γαίας Αττικής 2023 | Νέα Θεσμοφόρια.

Νέα

31 Ιουλ 2023
31 Ιουλ 2023

Φεστιβάλ Γαίας – Ένας νέος, σύγχρονος και διαδραστικός θεσμός έρχεται στην Αττική

Το Φεστιβάλ ΓΑΙΑΣ έρχεται να οικοδομήσει ένα ουσιαστικό «πεδίο συνάντησης» μεταξύ της Αττικής γης και των προϊόντων της.

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!