Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Σπετσών


H
Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει την Υλοποίηση Μελέτης 18 Αναπλάσεων για τον Δήμο Σπετσών. 


Ο Δήμος Σπετσών και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με την νέα Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψαν, ξεκινούν την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ανάδειξης και βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στην πλατεία Ωρολογίου Δήμου Σπετσών» όπως και την υποστήριξη του Δήμου στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και μελετών και την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών του αρμοδιοτήτων.

Στην περιοχή μελέτης κρίνονται αναγκαίες οι παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης, λειτουργικά και αισθητικά, με την δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, αναψυχής κλπ.) στον ιστορικό οικισμό των Σπετσών, που θα συμβάλλουν στην ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων και την ποιοτική αναβάθμιση του χώρου καθώς και τη δημιουργία ενός κτιρίου στην περιοχή του Ρολογιού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου για πολιτιστικές δράσεις.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί:

Α.  Ο σχεδιασμός και η μελέτη των αναπλάσεων δεκαοκτώ (18) κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σπετσών και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιοχές: Πλατεία Κουνουπίτσας - Λαϊκή Αγορά, Ανάληψη Μιμόζα, Πλατεία Ιατρείου, Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Ιωάννης, Ντάπια, Ευαγγελίστρια, Κουνουπίτσα 1, Λαϊκή Κοκκιναριά, Μουράγιο, Παλαιό Λιμάνι 1, Παλαιό Λιμάνι 2, Παλαιό Λιμάνι 3, Πευκάκια, Πλατεία Ρολογιού, Υπαπαντή, Μαργαρίτα, Εισόδια. Η ανάπλαση των περιοχών θα περιλαμβάνει την πρόβλεψη πλακοστρώσεων, φυτεύσεων και του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά κ.λπ.), καθώς και τις απαραίτητες επεμβάσεις για Α.Μ.Ε.Α. ενώ θα μελετηθεί και ως προς την διαχείριση των ομβρίων υδάτων με διευθέτηση τους και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο, όπου είναι δυνατό.

Στην περιοχή μελέτης Ντάπια, οι υφιστάμενες διαμορφώσεις των δαπέδων με τα ιδιαίτερα παραδοσιακά βοτσαλωτά θα διατηρηθούν και θα ενταχθούν σε κάθε νέα παρέμβαση που το παρόν έργο θα προβλέψει για την περιοχή ώστε να διασωθούν στοιχεία από την παράδοση και την ιστορία του νησιού.

Β. Η δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου

Με αποκατάσταση και διαρρύθμιση του υπάρχοντος κατασκευασμένου κτιρίου και ταυτόχρονη προσθήκη, κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος, νέου τμήματος συνολικού εμβαδού 126,00 m2. Βάσει αυτών προκύπτει η ανάγκη για την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του, καθώς και της μελέτης στατικής αναβάθμισης - ενίσχυσης του (εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση), ώστε με ασφάλεια να στεγάζει τους χρήστες του, αλλά και για την έκδοση πιστοποιητικού στατικής επάρκειας, όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών, σύμφωνα με την σχετική απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Από την σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον μέσω της βελτίωσης και επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και της απορρόφησης των σχετικών χρηματοδοτικών κονδυλίων.

Λίγα λόγια για τις Σπέτσες

Οι Σπέτσες είναι ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Περιφέρειας Αττικής. Επιβλητικά αρχοντικά, παραδοσιακοί οικισμοί, μετακινήσεις με ποδήλατο, ή αλλιώς ένας τόπος που το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν με απόλυτη αρμονία.

Η γνωριμία με στις Σπέτσες ξεκινά από την Ντάπια, το κύριο λιμάνι του νησιού, όπου βρίσκεται το παλαιό πυροβολείο. Στο νου μας έρχονται στιγμές από την ιστορία της Ελλάδας, σε χρόνια και μορφές ηρωικές όπως της Μπουμπουλίνας ενώ, περιδιαβαίνοντας στα λιθόστρωτα σοκάκια ταξιδεύουμε στην παράδοση, τη γεύση και την όμορφη νησιωτική φύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπατος στον εσωτερικό δρόμο που αρχίζει από την Ντάπια και καταλήγει στο παλαιό λιμάνι.

Ο μοναδικός οικισμός των Σπετσών στον οποίο αναφέρεται η μελέτη βρίσκεται στη Β.Α. πλευρά του νησιού είναι αμφιθεατρικός και εκτείνεται από την ακτή ως το λόφο, ενώ σε ό,τι αφορά τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα έχει κτίρια τόσο βυζαντινά και Μεσαιωνικά, όσο και της εποχής της τουρκοκρατίας αλλά και νεότερα.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Dec 14, 2022
Status
Pillar
DURATION
15 months
Program
Αντώνης Τρίτσης
SHARE

0101
0101

Programme Contract with the Municipality of Mykonos


0202
0101

Study Of The Cycling Infrastructure Of The Iera Odos


0303
0101

Study For The Playgrounds In Pedion Tou Areos

0404
0101

Study On The National Road 91

News

Dec 16, 2022
Dec 16, 2022

The study for the Petra Theatre has been completed

Presentation of the results of the study regarding the Program Contract for the "Restoration and Upgrading of the Infrastructure of the Petra Theater".

News

Dec 1, 2022
Dec 1, 2022

The study of 108 Attica’s bridges has been completed

Important results have been obtained by the Development Organisation's study based on the preliminary inspection of 108 Attica Region’s bridges.

News

Dec 1, 2022
Dec 1, 2022

DMMO Establishment for the Attica Region

The Council of the Region of Attica has decided the establishment of a DMMO by the Development Organization.

News

Nov 12, 2022
Nov 12, 2022

Attica first in the world

The 1st place has conquered Attica as “World’s Leading Sustainable Tourism Destination 2022”.