Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός ενός Σύγχρονου Οργανισμού


Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προτεραιότητα για την Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 αποτελεί μοναδική ευκαιρία αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων,  ώστε να αναδειχθούν νέες συνεργασίες και να υλοποιηθούν έργα πνοής στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε αυτή τη βάση, η Νέα Μητροπολιτική Αττική, δρώντας ως σύγχρονος, αν και νεοσύστατος, Αναπτυξιακός Οργανισμός με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στοχεύει στην ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Από την επισκόπηση του ΠΔΠ 2021 και της κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ σε διακριτούς τομείς δαπανών, διαφαίνεται επί του παρόντος, ότι το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για τη στήριξη της πιο πράσινης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής και της καινοτομίας.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προσκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναδεικνύοντας ένα νέο υπόδειγμα για την άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο αναζητά τις καλύτερες απαντήσεις στην πρόκληση της απορρόφησης των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την Αττική, αντλώντας από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες με αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία στην συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων της ΕΕ κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027.

Σε πρώτη φάση, έχουν αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ernst & Young οι προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων και έχουν διαγνωστεί σε άξονες που στηρίζουν συγκεκριμένες περιφερειακές ανάγκες:

  • Ενιαία Αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση: Horizon Europe, Digital Europe.
  • ΚοινωνικήΣυνοχήκαιΑξίες: EU4health, Erasmus+, Creative Europe, Citizens Equality Rights and Values Programme, Union Civil Protection Mechanism, Structural Funds.
  • ΔιαχείρισηΦυσικώνΠόρωνκαιΠεριβάλλον: Programme for Environmental and Climate Action (LIFE).
  • Συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών της ΕΕ: Interreg – Μία νέα γενιά προγραμμάτων Interreg που  υποστηρίζουν τη διασυνοριακή κινητικότητα και τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των ειδικευμένων θέσεων εργασίας, της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες για την επόμενη γενιά της ΕΕ, την καλύτερη διακυβέρνηση συνεργασίας και μία πιο ασφαλή Ευρώπη).

Εκτός από τις προσκλήσεις των Interreg προγραμμάτων, έχουν εντοπιστεί ευκαιρίες σε προγράμματα που προωθούν τη πράσινη, ανθεκτική και προσβάσιμη αναβάθμιση των γειτονιών αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα. Επιπλέον, στο στόχαστρο είναι τα προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω ολοκληρωμένων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας που θα λειτουργήσουν ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου, συνδυαστικά με ασφαλείς και ολοκληρωμένες υποδομές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης έχουν τα προγράμματα που αφορούν στη στήριξη διαπεριφερειακών επενδύσεων στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας, της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και της υγειονομικής περίθαλψης.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2022
SHARE

Νέα

18 Μαϊ 2022
18 Μαϊ 2022

Τηλεδιάσκεψη Εργασίας για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Ψηφιακό Εργαστήριο για την ανάδειξη ενός μοναδικού έργου Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό & τουριστικό πρόσημο στην Αττική

Νέα

26 Απρ 2022
26 Απρ 2022

Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών από το ΥΠΕΝ 

Αφορά σε μελέτες ωρίμανσης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε."

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Η Αξιοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως εργαλείο μείωσης της ενεργειακής φτώχειας

Τη μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ υλοποιεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους

Νέα

4 Απρ 2022
4 Απρ 2022

Συνάντηση Συνεργασίας με Δήμους Νήσων Αττικής

Σκοπός της συζήτησης ήταν η εξέλιξη της πορείας προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων Χωρικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Νήσων Αττικής, με τη συνεργασία όλων των φορέων. 

Νέα

30 Μαρ 2022
30 Μαρ 2022

Πληθώρα συναντήσεων του Περιφερειάρχη Αττικής στην Expo 2020 Dubai

Η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας και του δυναμικού προφίλ της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο των εποικοδομητικών συναντήσεων που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2020 Dubai.

#ExpoDubai

Νέα

30 Μαρ 2022
30 Μαρ 2022

Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες της Αττικής στην Expo 2020 Dubai.

#ExpoDubai

Νέα

14 Μαρ 2022
14 Μαρ 2022

Ωρίμανση μελετών για την αναβάθμιση του Θεάτρου Πέτρας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πετρούπολης για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών του Θεάτρου Πέτρας

εγγραφη στο Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις

Form newsletter

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!