Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός ενός Σύγχρονου Οργανισμού


Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προτεραιότητα για την Νέα Μητροπολιτική Αττική.


Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 αποτελεί μοναδική ευκαιρία αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων,  ώστε να αναδειχθούν νέες συνεργασίες και να υλοποιηθούν έργα πνοής στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε αυτή τη βάση, η Νέα Μητροπολιτική Αττική, δρώντας ως σύγχρονος, αν και νεοσύστατος, Αναπτυξιακός Οργανισμός με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στοχεύει στην ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Από την επισκόπηση του ΠΔΠ 2021 και της κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ σε διακριτούς τομείς δαπανών, διαφαίνεται επί του παρόντος, ότι το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για τη στήριξη της πιο πράσινης και πιο ανθεκτικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής και της καινοτομίας.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προσκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναδεικνύοντας ένα νέο υπόδειγμα για την άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο αναζητά τις καλύτερες απαντήσεις στην πρόκληση της απορρόφησης των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την Αττική, αντλώντας από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες με αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία στην συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων της ΕΕ κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027.

Σε πρώτη φάση, έχουν αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ernst & Young οι προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων και έχουν διαγνωστεί σε άξονες που στηρίζουν συγκεκριμένες περιφερειακές ανάγκες:

  • Ενιαία Αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση: Horizon Europe, Digital Europe.
  • ΚοινωνικήΣυνοχήκαιΑξίες: EU4health, Erasmus+, Creative Europe, Citizens Equality Rights and Values Programme, Union Civil Protection Mechanism, Structural Funds.
  • ΔιαχείρισηΦυσικώνΠόρωνκαιΠεριβάλλον: Programme for Environmental and Climate Action (LIFE).
  • Συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών της ΕΕ: Interreg – Μία νέα γενιά προγραμμάτων Interreg που  υποστηρίζουν τη διασυνοριακή κινητικότητα και τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των ειδικευμένων θέσεων εργασίας, της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες για την επόμενη γενιά της ΕΕ, την καλύτερη διακυβέρνηση συνεργασίας και μία πιο ασφαλή Ευρώπη).

Εκτός από τις προσκλήσεις των Interreg προγραμμάτων, έχουν εντοπιστεί ευκαιρίες σε προγράμματα που προωθούν τη πράσινη, ανθεκτική και προσβάσιμη αναβάθμιση των γειτονιών αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα. Επιπλέον, στο στόχαστρο είναι τα προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω ολοκληρωμένων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας που θα λειτουργήσουν ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου, συνδυαστικά με ασφαλείς και ολοκληρωμένες υποδομές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης έχουν τα προγράμματα που αφορούν στη στήριξη διαπεριφερειακών επενδύσεων στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας, της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και της υγειονομικής περίθαλψης.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
3 Μαϊ 2022
SHARE

Νέα

29 Ιουλ 2022
29 Ιουλ 2022

Workshops της Περιφέρειας Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική συμμετέχει στις θεματικές συναντήσεις με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου».

Νέα

21 Ιουλ 2022
21 Ιουλ 2022

Η Αττική υποψήφια ως Europe's Leading Sustainable Tourism Destination 2022

Για μία ακόμη χρονιά η Αττική διεκδικεί έναν από τους κορυφαίους τίτλους του μεγαλύτερου θεσμού της τουριστικής βιομηχανίας, των World Travel Awards.

Νέα

7 Ιουλ 2022
7 Ιουλ 2022

#2 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα του Workshop της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή προτάσεις παρεμβάσεων για μείωση των θερμοκρασιών.

Νέα

4 Ιουλ 2022
4 Ιουλ 2022

#1 Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Η μείωση των θερμοκρασιών μέσω της χρήσης πρασίνου, του νερού και ειδικών υλικών, στο επίκεντρο του εργαστηρίου που οργάνωσε η Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

24 Ιουν 2022
24 Ιουν 2022

Προστατευόμενες Περιοχές στα Νησιά της Αττικής

Οι περιοχές αυτές, συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των Νήσων της Αττικής.

#DMO

Νέα

8 Ιουν 2022
8 Ιουν 2022

Τηλεδιάσκεψη για τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού Αττικής

Η διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την ίδρυση DMO στην Αττική, από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής.

#DMO

Νέα

3 Ιουν 2022
3 Ιουν 2022

Green Agenda

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ευκαιρία δέσμευσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού για προώθηση της «Πράσινης» ανάπτυξης.

#WorldEnvironmentDay

Νέα

1 Ιουν 2022
1 Ιουν 2022

Συνεργασία με την ΜΚΟ “Όχι Παίζουμε - UrbanDig Project”

Μνημόνιο Συνεργασίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού για το Αδριάνειο Υδραγωγείο.

εγγραφη στο Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις

Form newsletter

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!